Hjem   Sol & Måne   Formørkelse   Formørkelser og planetpassasjer

Formørkelser og planetpassasjer

Formørkelser og planetpassasjer skjer når et himmelobjekt delvis, eller helt, kommer foran et annet himmelobjekt.

Ringformet solformørkelse ons 2. okt 2024

Neste formørkelse: Delvis måneformørkelse – ons 18. sep 2024 …

Eclipse History

Selv om en solformørkelse er total eller ringformet på sitt mørkeste punkt, så kan den ses som delvis fra flere steder.

©iStockphoto.com/Hans-Walter Untch

Det er flere typer formørkelser, okkultasjoner og passasjer som skjer når jorda, månen eller en planet kaster skygger på hverandre.

  • Solformørkelse er når månen kommer mellom sola og jordkloden og dekker hele, eller en del av solskiva. Det er også kalt okkultasjon.
  • Måneformørkelse er omvendt, når jorda kommer mellom sola og månen og skygger for sollyset til månen.
  • Planetpassasje er når en planet kommer i mellom sola og jordkloden, og danner en svart prikk på sola.

Solformørkelser

En solformørkelse skjer når månen kommer mellom jorda og sola og helt eller delvis skygger for sola. Det kan kun skje ved nymåne.

Det er tre typer formørkelser: Total solformørkelse, delvis (partiell) solformørkelse og ringformet (annulær) solformørkelse. I tillegg finnes hybride solformørkelser, som er en kombinasjon av total og ringformet.

Total solformørkelse

En total solformørkelse skjer når sola er helt dekket av månen. Totale solformørkelser er sjeldne, og skjer ca. en gang hvert til annethvert år.

Delvis solformørkelse

Delvise, eller partielle, formørkelser er når jorda, månen og sola ikke er i en rett linje og sola bare delvis blir skygget av månen.

Ringformet solformørkelse

En ringformet, eller annulær, solformørkelse skjer når sola er ikke helt dekket av månen og det oppstår en lysende ring rundt månen.

Hybrid solformørkelse

En hybrid solformørkelse er en sjelden formørkelse som skifter utseende fra total til ringformet, eller motsatt, alt etter hvor du ser den fra på jorda.

En delvis formørket måne på nattehimmelen.

Delvis måneformørkelse i 2008 sett fra Tyskland.

©iStockphoto.com/cinoby

Måneformørkelser

En måneformørkelse skjer når jorda kommer mellom sola og månen og jorda skygger for solstrålene som vanligvis lyser opp månen. Måneformørkelser skjer kun når det er fullmåne.

Det er tre forskjellige typer måneformørkelser: Total, delvis og penumbraformørkelse.

Total måneformørkelse

En total måneformørkelse er når jordkloden kommer mellom sola og månen og skygger for lyset fra sola i en rett linje.

Delvis måneformørkelse

En delvis måneformørkelse skjer når sola, jorda og månen ikke er i en helt rett linje og jorda bare skygger for deler av lyset fra sola.

Penumbraformørkelse

En penumbraformørkelse er nesten umulig å se uten teleskop. Fullmånen passerer gjennom jordklodens halvskygge (penumbra), og månen kan framstå litt mørkere enn vanlig.

Planetpassasjer

Når en planet står i en direkte linje mellom jorda og sola, kalles det en passasje. Når planeten Merkur passerer foran sola kalles det en merkurpassasje. Dersom det er Venus, kalles det en venuspassasje.

Bare Merkur og Venus har sine baner innenfor jordas bane og er nærmere sola enn jordkloden. Derfor er det bare disse to planetene vi en gang i blant kan se passere foran sola.

Tema: Formørkelse, Sol, Måne, Astronomi