Hjem   Sol & Måne   Formørkelse   Sol- og måneformørkelser & passasjer

Sol- og måneformørkelser & passasjer

Merkur-passasje man 11. nov 2019

I blant skygger månen, jorda og planeter for solas stråler. Dette kalles sol- og måneformørkelse eller en planetpassasje.

Eclipse History

En delvis solformørkelse.

Selv om en solformørkelse er total eller ringformet på sitt mørkeste punkt, så kan den ses som delvis fra flere steder.-

©iStockphoto.com/Hans-Walter Untch

Det er flere typer formørkelser, okkultasjoner og passasjer som skjer når jorda, månen eller en planet kaster skygger på hverandre.

  • Solformørkelse er når månen kommer mellom sola og jordkloden dekker hele, eller en del av solskiva. Det er også kalt okkultasjon.
  • Måneformørkelse er omvendt, når jorda kommer mellom sola og månen og skygger for sollyset til månen.
  • Planetpassasje er når en planet kommer i mellom sola og jordkloden, og danner en svart prikk på sola.

Solformørkelser:

En solformørkelse skjer når månen kommer mellom jorda og sola og helt eller delvis skygger for sola. Det kan kun skje ved nymåne.

Det er tre typer formørkelser: Total solformørkelse, delvis (partiell) solformørkelse og ringformet (annulær) solformørkelse. I tillegg finnes hybride solformørkelser, som er en kombinasjon av total og ringformet.

Alle solformørkelser får navnet sitt fra sitt mørkeste punkt, maksimumspunktet. Det vil si at dersom en solformørkelse er total noe som helst sted på jordkloden, kalles den total solformørkelse. Og dersom formørkelsen blir ringformet, kalles den en ringformet solformørkelse.En delvis solformørkelser er delvis, eller partiell, gjennom hele formørkelsen, også på det mørkeste punktet.

Felles for solformørkelser er at de alle fremstår som en delvis solformørkelse det meste av tiden og fra de aller fleste steder.

1. Total solformørkelse

En total solformørkelse skjer når sola er helt dekket av månen. Totale solformørkelser er sjeldne, og skjer ca. en gang hvert til annethvert år.

2. Delvis solformørkelse

Delvise, eller partielle, formørkelser er når jorda, månen og sola ikke er i en rett linje og sola bare delvis blir skygget av månen.

3. Ringformet solformørkelse

En ringformet, eller annulær, solformørkelse skjer når sola er ikke helt dekket av månen og det oppstår en lysende ring rundt månen.

4. Hybrid solformørkelse

En hybrid solformørkelse er en sjelden formørkelse som skifter utseende fra total til ringformet, eller motsatt, alt etter hvor du ser den fra på jorda.

Måneformørkelser:

En måneformørkelse skjer når jorda kommer mellom sola og månen og jorda skygger for solstrålene som vanligvis lyser opp månen. Måneformørkelser skjer kun når det er fullmåne.

Det er tre forskjellige typer måneformørkelser: Total, delvis og halvskygge (penumbra).

1. Total måneformørkelse

En total måneformørkelse er når jordkloden kommer mellom sola og månen og skygger for lyset fra sola i en rett linje.

2. Delvis måneformørkelse

En delvis måneformørkelse skjer når sola, jorda og månen ikke er i en helt rett linje og jorda bare skygger for deler av lyset fra sola.

3. Halvskygge måneformørkelse

En halvskygge måneformørkelse er nesten umulig å se uten teleskop. Fullmånen passerer gjennom jordklodens halvskygge (penumbra), og månen kan framstå litt mørkere enn vanlig.

Planetpassasjer:

Når en planet står i en direkte linje mellom jorda og sola, kalles det en passasje. Når planeten Merkur passerer foran sola kalles det en merkurpassasje. Dersom det er Venus, kalles det en venuspassasje.

Bare Merkur og Venus har sine baner innenfor jordas bane og er nærmere sola enn jordkloden. Derfor er det bare disse to planetene vi en gang i blant kan se passere foran sola.

Fem neste formørkelser

Alle formørkelser 1900-2199

Tema: Formørkelse, Sol, Måne, Astronomi

Merkur-passasje

11. nov 2019 kl. 12:34 UTCSe mer

Reklame


Mer å lese

Når er høstferien?

Når er høstferien?

Høstferien er en uke lang skoleferie som regel i oktober, i uke 40 eller 41, avhengig av fylke. I Nord-Norge har de fri bare to-tre dager. mer

En delvis formørket fullmåne på nattehimmelen.

Delvis måneformørkelse

En delvis måneformørkelse skjer når jorda kommer mellom sola og månen og jorda skygger for deler av solstrålene som vanligvis lyser opp månen. mer

Halvskygge måneformørkelse

Ved en halvskygge-måneformørkelse passerer fullmånen gjennom jordklodens halvskygge (penumbra), men det er nesten umulig å se formørkelsen. mer