Hjem   Info   Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Nedenfor er vilkår og betingelser for brukere og kunder på timeanddate.no.

Illustration of terms and conditions document

Vilkår og betingelser for timeanddate.no.

Uavhengig av hvordan du benytter timeanddate.no (mobil, web, etc.) bekrefter du følgende brukervilkår.

1. Opprette konto

Ved å opprette konto på timeanddate.no bekrefter du at:

  • din konto og ditt passord er personlig og skal ikke brukes av andre på timeanddate.no;
  • du vil ikke utføre handlinger som gir adgang til lukkede eller registrerte områder av timeanddate.no;
  • du vil ikke opprette kontoer for å misbruke funksjonaliteten i tjenestene på nettstedet eller dets brukere, samt opprette brukere for å utgi deg for å være en annen bruker; og
  • du umiddelbart meddeler til timeanddate.no hvis du blir gjort oppmerksom på uautorisert adgang til din konto.

Våre betal-tjenester krever at du er innlogget for å få tilgang til innholdet i disse tjenestene. For å få fullt utbytte av funksjonaliten på nettsiden, kreves en moderne nettleser.

2. Slette konto

Hvis du ikke lenger ønsker å ha en konto har du mulighet til å slette kontoen. Dersom du ikke lenger ønsker å akseptere disse vilkårene, eller eventuelle fremtidige endringer til vilkårene, plikter du å slette kontoen din. Kontinuerlig bruk vil indikere at du fremdeles godtar disse vilkårene.

Dersom vi har grunn til å tro at du, av hvilken som helst grunn, ikke har etterfølgt disse vilkårene, kan din tilgang bli kansellert uten advarsel.

Vi kan avslutte brukerkontoer på eget grunnlag. I slike tilfeller vil du motta en e-post på e-postadressen du har registrert med en bekreftelse på at kontoen har blitt stengt.

3. Databeskyttelse

Vennligst se vår personvernserklæring for en helhetlig beskrivelse av hvordan din personlig informasjon blir samlet og lagret. Hverken din informasjon eller din e-postadresse vil noen gang bli solgt eller delt med en tredjepart, men av tekniske årsaker vil bli delt med leverandører vi benytter oss av for å tilby våre tjenester.

4. Bruk av materiell på timeanddate.no

Bruk av alle former for materiell på timeanddate.no er til personlig bruk, og kan ikke benyttes i kommersiell sammenheng. Du bekrefter gjennom bruk av timeanddate.no at Time and Date AS er den eneste eieren av alt innhold på siden, inkludert all opphavsrettig materiell, patenter, varemerker, logoer, all form for tekst, bilder, grafikk, lyd, video og andre materialer fremvist på timeanddate.no.

Du kan laste ned og skrive ut deler av innholdet på timeanddate.no til personlig bruk, så framt du følger våre regler for opphavsrett. Hvis du ønsker å bruke vårt innhold utover det som er tillatt ifølge disse reglene, vennligst ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema eller send oss en e-post på: kontakt@timeanddate.no.

4.1 Kommersiell bruk

Du kan benytte timeanddate.no sine betal-tjenester internt i din bedrift/organisasjon så framt du ikke videreselger, leier ut eller gir bort data til andre parter. Dette gjelder også PDF-kalenderne.

Våre API-tjenester har egne vilkår & betingelser.

5. Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på timeanddate.no er utgitt “som den er” uten noen form for garantier, hverken notert eller implisert.

Du bekrefter herved at du er innforstått med at data kan være ukorrekt for regioner med kun delvis internasjonalt anerkjente jurisdiksjoner. timeanddate.no etterstreber en nøytral posisjon i slike saker, men vi forbeholder oss retten til å ta beslutninger på spesifikke områder etter egen vurdering.

6. Annonsering av tredje part

Du vil se reklamemateriell på vegne av tredjepart vist på timeanddate.no. Hver individuell annonsør er selvstendig ansvarlig for innholdet i sitt eget reklamemateriell. Vi tar ikke ansvar for innholdet i reklamemateriell, inkludert enhver form for feilaktighet, unnlatelse og unøyaktighet.

7. Endringer i Vilkår og Betingelser

Vær klar over at vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre dette uten å be om tillatelse.

8. Gjeldende lover og jurisdiksjon

(a) Kongeriket Norges lover (uten å gi virkning på dens konflikter om lovprinsipper) styrer alle saker som oppstår som følge av, eller knyttet til, denne avtalen og eventuelle transaksjonene den innholder, inkludert og uten begrensning, dens tolkning, konstruksjon, gyldighet, ytelse (inkludert detaljer om ytelsen) og håndhevelse.

(b) En part som anlegger en rettslig saksgang eller saksbehandler mot timeanddate.no som oppstår som følge av, eller har tilknytning til, denne avtalen eller transaksjonene den innholder, må bringe søksmålet eller saksgangen for en domstol i Kongeriket Norge. Hver part i denne avtalen samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Kongeriket Norge og dens ankedomstoler, med det formål alle rettslige handlinger og saksbehandlinger som følger av, eller har tilknytning til, denne avtalen eller de transaksjoner den omhandler.

Hvis noen bestemmelse i denne avtalen er ugyldig, vil den bestemmelsen bli fjernet fra avtalen uten å påvirke resten av vilkårene for bruk. Alle gjenværende bestemmelser vil fortsatt være gyldige og håndheves.