Hjem   Sol & Måne   Formørkelse   Hybrid solformørkelse

Hybrid solformørkelse

En hybrid solformørkelse er en sjelden formørkelse som skifter utseende fra total til ringformet, eller motsatt, alt etter hvor du ser den fra på jorda.

Illustrasjon
Illustrasjon

Eksempel på en hybrid solformørkelse.

©timeanddate.no

Solformørkelser skjer når nymånen kommer mellom sola og jordkloden og skygger for solstrålene.

Når en solformørkelse skjer mens månen er nær sitt nærmeste punkt til jorda, perigeum, er måneskiva stor nok til å skygge for hele solskiva, og vi kan få en total solformørkelse. Dersom månen er lengre borte fra jordkloden, nær apogeum, kan vi få en ringformet (annulær) solformørkelse.

Ringformet og total samtidig

Ved en solformørkelse endres jordas avstand til månen i løpet av formørkelsen på grunn av kurven på kloden vår. En hybrid formørkelse er total på sitt mørkeste punkt i det området hvor jordkloden er nærmest månen, mens fra andre områder er det mørkeste punktet ringformet (se illustrasjon).

Images of a total solar eclipse, a partial eclipse, and an annular eclipse.

Total, delvis og ringformet solformørkelse.

Ser mest ut som en delvis

Solformørkelser blir vanligvis oppkalt etter det mørkeste, eller maksimale, punktet.

Dersom formørkelsen er total på sitt mørkeste punkt, kalles den en total formørkelse. Dersom formørkelsen blir ringformet, kalles den en ringformet solformørkelse. Unntaket fra denne regelen er hybride solformørkelser fordi de er både totale og ringformede. Felles for alle er at de ser ut som en delvis solformørkelse det meste av tiden og fra de aller fleste steder.

Der det er total solformørkelse, er det mulig å se sjeldne ting som diamantringeffekten og solas korona. Der det er ringformet (annulær) solformørkelse, kan en se sola som en tynn ring rundt nymånen.

Månens skygge på jorda

Månen kaster tre forskjellige skyggelag på jorda, avhengig av hvordan den står i forhold til sola.

Illustrasjon
Illustrasjon

Månens umbra, penumbra og antumbra.

©timeanddate.no

De tre skyggelagene heter umbra, penumbra og antumbra og lager ulike typer formørkelser. En hybrid solformøkelse er den eneste som inneholder alle tre skyggelagene.

Hva må til for en hybrid solformørkelse?

Hybride solformørkelser skjer kun en gang i tiåret, og flere forhold må sammenfalle for at det skal skje:

  1. Det må være nymåne.
  2. Månen må være nær måneknutene. Måneknutene er punktene der månens bane rundt jordkloden krysser ekliptikken (jordas bane rundt sola).
  3. Sola-månen-jorda må stå i en rett linje.
  4. Både månen og sola må være en bestemt avstand til jorda for å få en hybrid solformørkelse, og disse avstandene endres kontinuerlig ettersom både jorda og månen går i ellipseformede baner. Matematisk deles avstanden mellom sola og jordkloden under formørkelsen med avstanden mellom månen og jordkloden. Hvis dette forholdet er omtrent 400, så kan en hybrid solformørkelse skje.

Aldri se rett på sola!

Å se direkte på sola kan gi alvorlige øyeskader og i verste fall gjøre deg blind. Hverken solbriller, sveisebriller eller eksponert film er godt nok som beskyttelse. Dette gjelder også under en solformørkelse.

Tema: Formørkelse, Sol, Måne, Astronomi