Hjem   Kalender   Sommerferie

Når er sommerferien?

Skolens sommerferie er åtte til ni uker fra midten av juni til ca. midten av august. Alle heltidsansatte har rett til tre uker (18 virkedager) sammenhengende sommerferie mellom juni og september.

Barn i badetøy leker på sandstrand

Skolebarn har sommerferie i ca. to måneder.

©iStockphoto.com/nancy dressel

Skolens sommerferie

  • Siste skoledag før sommerferien er ca. 20. juni
  • Første skoledag etter sommerferien er ca. 20 august

Åpningstid skolens administrasjon

Skolens administrasjon er vanligvis stengt juli. Sjekk den enkelte skoles nettsider for detaljer.

Fellesferie

Fellesferien er tre sammenhengende uker – vanligvis i juli – når store deler av en bransje eller bedrift tar sommerferie samtidig. Denne tradisjonen startet i smelteverksindustrien og har senere blitt vanligst i byggenæringen. Fellesferien kalles også bygningsferien.

Sommerferie på SFO

Skolefritidsordningen for elever på de fire første årstrinnene holder som hovedregel åpent i deler av skolens sommerferie, men er vanligvis stengt i fire eller fem uker i juli.

Sommerferie i barnehagen

Også barn som går i barnehage skal ha tre uker sammenhengende sommerferie. I noen kommuner kan man velge selv fra juni til september, mens andre kommuner krever at barna har ferie i samme periode som skolens sommerferie i juni-august. Noen barnehager stenger i hele juli.

Tema: Kalender, Ferie, Skolerute