Hjem   Kalender   Sommerferie

Når er sommerferien?

Skolens sommerferie er åtte til ni uker fra midten av juni til ca. midten av august. Alle heltidsansatte har rett til tre uker (18 virkedager) sammenhengende sommerferie mellom juni og september.

Barn i badetøy leker på sandstrand

Skolebarn har sommerferie i ca. to måneder.

Norske skolebarn har sommerferie i ca. to måneder, mens arbeidstakere har rett til tre sammenhengende ferieuker.

©iStockphoto.com/nancy dressel

Skolens sommerferie

  • Siste skoledag før sommerferien er ca. 20. juni
  • Første skoledag etter sommerferien er ca. 20 august

Åpningstid skolens administrasjon

Skolens administrasjon er vanligvis åpen utenom juli. Sjekk den enkelte skoles nettsider for detaljer.

Fellesferie

Fellesferie er tre sammenhengende uker – vanligvis de tre siste ukene i juli – når store deler av en bransje eller bedrift tar sommerferie samtidig. Denne tradisjonen startet i smelteverksindustrien og har senere blitt vanligst i byggenæringen. Fellesferien kalles også bygningsferien.

Sommerferie på SFO

Skolefritidsordningen for elver på de fire første årstrinnene holder som hovedregel åpent i deler av skolens sommerferie, men er vanligvis stengt i fire eller fem uker i juli.

Sommerferie i barnehagen

Også barn som går i barnehage skal ha tre uker sammenhengende sommerferie. I noen kommuner kan man velge selv fra juni til september, mens andre kommuner krever at barna har ferie i samme periode som skolens sommerferie i juni-august. Barnehagene stenger vanligvis ikke om sommeren, men det kan forekomme, særlig på små steder.

Tema: Kalender, Ferie, Skolerute


Reklame

Kalender med helligdager

Mer å lese

Når er høstferien?

Høstferien er en uke lang skoleferie som regel i oktober, i uke 40 eller 41, avhengig av fylke. I Nord-Norge har de fri bare to-tre dager. mer

Smilende voksne og barn aker sammen i snøen.

Når er vinterferien?

Vinterferien er en skoleferie i februar eller mars, avhengig av fylke. Fullstendig oversikt her. mer