Hjem   Kalender   Sommerferie

Når er sommerferien?

Skolens sommerferie er omtrent to måneder og begynner som regel tredje uka i juni.

Barn i badetøy leker på sandstrand

Skolebarn har sommerferie i ca. to måneder.

©iStockphoto.com/nancy dressel

Når er skolens sommerferie?

Skoleferien er opptil ni uker og begynner ofte den tredje uka i juni og starter igjen den tredje uka i august.

  • Siste skoledag før sommerferien er ofte rundt 22. juni.
  • Første skoledag etter sommerferien er ofte rundt 18. august.

Sommerferie på SFO

Skolefritidsordningen for elever på de fire første årstrinnene holder som hovedregel åpent i deler av skolens sommerferie, men er vanligvis stengt i fire eller fem uker i juli.

Åpningstid skolens administrasjon

Skolens administrasjon er vanligvis stengt i juli. Sjekk den enkelte skoles nettsider for detaljer.

Sommerferie i barnehagen

Også barn som går i barnehage skal ha tre uker sammenhengende sommerferie. I noen kommuner kan man velge selv fra juni til september, mens andre kommuner krever at barna har ferie i samme periode som skolens sommerferie i juni-august. Noen barnehager stenger i hele juli.

Fellesferie

Arbeidstakere som jobber fulltid har rett til tre ukers sommerferie i perioden juni – september.

Fellesferien er tre sammenhengende uker – vanligvis i juli – når store deler av en bransje eller bedrift tar sommerferie samtidig. Denne tradisjonen startet i smelteverksindustrien og har senere blitt vanligst i byggenæringen. Fellesferien kalles også bygningsferien.

Tema: Kalender, Ferie, Skolerute