Hjem   Sol & Måne   Formørkelse   Total solformørkelse

Total solformørkelse

Totale solformørkelser skjer når nymånen kommer mellom sola og jordkloden og skygger for solstrålene, slik at det blir helt mørkt.

Ringformet solformørkelse ons 2. okt 2024

Neste formørkelse: Delvis måneformørkelse – ons 18. sep 2024 …

A total solar eclipse, as seen from San José de Jáchal, Argentina, July 2019.

En total solformørkelse der solas strålekrans, eller korona, er synlig.

©Anne Buckle/timeanddate

Hva må til for en total solformørkelse?

Totale solformørkelser er sjeldne og flere forhold må sammenfalle for at dette skal skje:

 1. Det må være nymåne.
 2. Månen må være nær punktene der månens bane rundt jordkloden krysser ekliptikken, eller jordas bane rundt sola. Disse punktene kalles ofte måneknutene.
 3. Sola-månen-jorda må stå i en rett linje.
 4. Månen må være nær perigeum, dvs. nærmest mulig jorda. Ettersom månens bane rundt jorda er elliptisk, er det ett punkt som er nærmest jorda – perigeum – og ett som er lengst fra, apogeum.

Nær perigeum

Det er kun når månen er rundt sitt nærmeste punkt til jorda, perigeum, at den er stor nok til å skygge for hele solskiva og vi kan se en total solformørkelse.

Dersom månen er lengre borte fra jordkloden, nær apogeum, kan vi få en ringformet (annulær) solformørkelse.

Ringformet og total samtidig

Solformørkelser blir vanligvis oppkalt etter det mørkeste, eller maksimale, punktet.

Dersom formørkelsens mørkeste punkt er totalt, kalles den en total formørkelse. Dersom formørkelsen blir ringformet, kalles den en ringformet (annulær) solformørkelse. Felles for begge disse er at de ser ut som en delvis solformørkelse det meste av tiden og fra de aller fleste steder.

En delvis solformørkelse er delvis, eller partiell, gjennom hele formørkelsen, også på det mørkeste punktet.

Unntaket fra denne regelen er hybride solformørkelser, som er både totale og ringformete. Disse skjer fordi jordas avstand til månen endrer seg i løpet av formørkelsen på grunn av kurven på kloden vår. Fra området hvor jordkloden er nærmest månen, vil formørkelsen bli total på sitt mørkeste, mens fra andre områder blir det mørkeste punktet ringformet (se illustrasjon).

Illustrasjon
Illustrasjon

Jordas avstand til månen endrer seg i løpet av en hybrid formørkelse på grunn av klodens kurve. (Ikke riktig målestokk)

©timeanddate.no

Fem stadier i en total solformørkelse

 1. Delvis formørkelse starter (første kontakt): En del av månen kommer til syne foran solskiva og dekker gradvis mer og mer av sola.
 2. Full formørkelse, totaliteten, starter (andre kontakt): Hele solskiva er nå dekket av månen. Fenomener som Baily's beads og diamantringen (se forklaring nedenfor) kan komme til syne.
 3. Maksimal formørkelse: Månen skygger for hele solskiva, og i dette stadiet er bare solas strålekrans, eller korona, synlig. Korona er det ytterste laget i solas atmosfære, og kan ses som en blåhvit strålekrans, bare under totale solformørkelser. Dette er den mest dramatiske fasen av en total solformørkelse. Himmelen blir mørk, temperaturen faller, og fugler og dyr kan bli stille som om natten.
 4. Full solformørkelse, totaliteten, slutter (tredje kontakt): Månens skygge begynner å fjerne seg. Baily's beads og diamantringen kan bli synlige i et øyeblikk før den første fliken av solskiva dukker opp igjen.
 5. Delvis formørkelse slutter (fjerde kontakt): Månen dekker ikke lenger solskiva, og formørkelsen er over.

Sjeldne syn ved totaliteten

Det er noen fenomener som bare er synlige i den aller mørkeste fasen, totaliteten, av en total solformørkelse.

 1. Skyggebånd: Rundt et minutt før totaliteten starter, kan man se skyggebånd, bølgende lysstriper som beveger seg over bakken og langs vegger. Skyggebåndene er de siste solstrålene som bøyes idet de treffer jordas turbulente atmosfære.
 2. Diamantringen: Rundt 15 sekunder før totaliteten, idet månen er i ferd med å fullstendig formørke solskiva, kan man se ett punkt som lyser som en blendende juvel langs kanten av månen. Denne diamantring-effekten er forårsaket av at solas strålekrans, eller korona, skinner mellom fjellformasjoner på månen. Ettersom fjellene på de to sidene av månen er ulike, er også diamantringen litt forskjellig ved inngangen og utgangen av totaliteten.
 3. Solas korona: Etter hvert som diamantringen avtar, blir solas strålekrans stadig tydeligere som en blåhvit krans på den mørklagte himmelen. Korona er det ytterste laget av solas atmosfære. Her er det 200 til 300 ganger varmere enn på solas overflate, temperaturen kan bli over 1 million °C.
 4. Baily's beads: Er en rad av lyspunkter som ligner på en perlerad kan ses rundt fem sekunder før og etter totaliteten. Også disse er i virkeligheten sollys som skinner mellom fjell på månen. På samme måte som diamantringen, er også perleraden ulik ved inngangen og utgangen av totaliteten fordi fjellformasjonene på de to sidene av månen er forskjellige. Fenomenet er oppkalt etter den britiske astronomen Francis Baily (1774–1844).
 5. Solas kromosfære: Et dypere lag av solas atmosfære, kromosfæren, avgir en rødlig glød som vi bare kan se i noen sekunder like etter totaliteten har startet.
 6. Illustrasjon

  Solas korona, Baily's beads og diamantringen kan bare ses ved totaliteten.

  Fenomenene gjentar seg så i omvendt rekkefølge:

 7. Baily's beads: Lyspunktene vokser og smelter sammen til en tynn sigd etterhvert som månen beveger seg bort fra solskiva.
 8. Diamantringen og korona: Strålekransen blir svakere etterhvert som diamantringen kommer til syne.
 9. Skyggebånd: De bølgende linjene kommer tilbake i et øyeblikk rett før sola blir synlig og dyrelivet kan høres igjen.

Aldri se rett på sola!

Å se direkte på sola kan gi alvorlige øyeskader og i verste fall gjøre deg blind. Hverken solbriller, sveisebriller eller eksponert film er godt nok som beskyttelse. Dette gjelder også under en solformørkelse.

Neste fem totale solformørkelser

Alle formørkelser 1900-2199

Tema: Formørkelse, Sol, Måne, Astronomi