Hjem   Info   Opphavsrett

Opphavsrett

timeanddate.no er opphavsbeskyttet ©Time and Date AS 1995-2024. Alle rettigheter reservert.

Illustration of copyright using a copyright symbol

timeanddate.no er opphavsbeskyttet ©Time and Date AS 1995-2024.

All informasjon fra nettstedet tilhører © Time and Date AS 1995-2024. Alle rettigheter reservert.

Logoer, bilder, Java Applets, skript, programmer og individuelle sider tilhører © Time and Date AS 1995-2024. Alle rettigheter reservert, så sant ikke annet er oppgitt.

Ikke kopier

Det er ikke tillatt å kopiere eller endre bilder, script, java applets, Flash-innhold, programmer eller html-sider uten tillatelse. (Normal caching av innhold av nettlesere og proxy-servere er tillatt, så lenge filene ikke omfordeles eller endres).

Du kan sitere informasjon fra nettstedet (begrenset til 500 tegn pr. side) så sant du oppgir timeanddate.no som kilde og lenker tilbake til våre nettsider.

Vennligst se lenke-policy for tillatelse til å lenke til dette nettstedet.

Det er ikke tillatt å bruke verktøy for å laste ned deler av eller hele nettstedet eller lagre sider permanent, til annet enn for personlig bruk.

Unntak og ekstern opphavsrett/varemerker

Bilder og lenker som tilbys av annonsører er generelt opphavsrettsbeskyttet av annonsørene.

Java er et varemerke for Oracle.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om disse reglene, ta gjerne kontakt.