Hjem   Sol & Måne   Formørkelse   Ringformet sol

Ringformet solformørkelse

En ringformet, eller annulær, solformørkelse skjer når sola er ikke blir helt tildekket av månen og en tynn ring av solskinn er synlig rundt månen.

Ringformet solformørkelse tor 10. jun 2021

Neste formørkelse: Penumbraformørkelse – man 30. nov 2020 …

Dark blue sky in the background with a glowing ring around the Sun. The center of the sun is dark.

Ringformet solformørkelse.

©iStockphoto.com/ssucsy

Månen lengst fra jorda

Det er kun når månen er lengst fra jordkloden at solformørkelsen blir ringformet, fordi månen ikke er stor nok til å skygge for hele solskiva.

Når månen er nærmere jorda, rundt perigeum, kan vi får en total solformørkelse.

Hva må til?

  1. Det må være nymåne.
  2. Månen må være nær måneknutene. Måneknutene er punktene der månens bane rundt jorda krysser ekliptikken (jordklodens bane rundt sola).
  3. Sola-månen-jorda må stå i en rett linje.
  4. Månen må være nær apogeum, dvs. lengst mulig fra jordkloden. Ettersom månens bane rundt jorda er elliptisk, er det ett punkt som er nærmest jorda, perigeum, og ett som er lengst fra, apogeum.

Ringformet og total samtidig

Solformørkelser blir vanligvis oppkalt etter det mørkeste, eller maksimale, punktet.

Position of Sun, Moon, and Earth during a hybrid solar eclipse.
Position of Sun, Moon, and Earth during a hybrid solar eclipse.

Eksempel på en hybrid solformørkelse.

Dersom formørkelsens mørkeste punkt er ringformet, kalles den en ringformet formørkelse. Dersom formørkelsen blir total på noe som helst tidspunkt, kalles den en total solformørkelse. Felles for begge disse er at de ser ut som en delvis solformørkelse det meste av tiden og fra de aller fleste steder.

En delvis solformørkelser er delvis, eller partiell, gjennom hele formørkelsen, også på det mørkeste punktet.

Unntaket fra denne regelen er hybride solformørkelser, som er både totale og ringformete. Disse skjer fordi jordas avstand til månen endrer seg i løpet av formørkelsen på grunn av kurven på kloden vår. Fra området hvor jordkloden er nærmest månen, vil formørkelsen bli total på sitt mørkeste, mens fra andre områder blir det mørkeste punktet ringformet (se illustrasjon).

Fem stadier

Det er fem stadier i en ringformet solformørkelse:

  1. Delvis formørkelse starter (første kontakt): En del av månen kommer til syne foran solskiva og dekker gradvis mer og mer av sola.
  2. Full formørkelse starter (andre kontakt): Sola kan ses som en lysende flammering rundt månen.
  3. Maksimal formørkelse: Månen dekker sentrum av solskiva. Den lysende ringen av solstråler er på sitt mest perfekte.
  4. Full solformørkelse slutter (tredje kontakt): Månens begynner å gradvis fjerne seg fra sola.
  5. Delvis formørkelse slutter (fjerde kontakt): Månen skygger ikke lenger for solskiva, og formørkelsen er over.

Aldri se rett på sola!

Å se direkte på sola kan gi alvorlige øyeskader og i verste fall gjøre deg blind. Hverken solbriller, sveisebriller eller eksponert film er godt nok som beskyttelse. Dette gjelder også under en solformørkelse. Det eneste som er god nok beskyttelse er spesielle solformørkelsesbriller, og du bør forsikre deg om at de er av høy kvalitet. Med en hull-projektor kan du trygt se på speilbildet av solformørkelsen uten å skade øynene.

Neste fem ringformede solformørkelser

Alle formørkelser 1900-2199

Tema: Formørkelse, Sol, Måne, Astronomi