Hjem   Sol & Måne   Formørkelse   Ringformet sol

Ringformet solformørkelse

En ringformet, eller annulær, solformørkelse skjer når sola er ikke blir helt tildekket av månen og en tynn ring av solskinn er synlig rundt månen.

Ringformet solformørkelse ons 2. okt 2024

Neste formørkelse: Delvis måneformørkelse – ons 18. sep 2024 …

Dark blue sky in the background with a glowing ring around the Sun. The center of the sun is dark.

Ringformet solformørkelse.

©iStockphoto.com/ssucsy

Hva må til for en ringformet solformørkelse?

  1. Det må være nymåne.
  2. Månen må være nær punktene der månens bane rundt jordkloden krysser ekliptikken, eller jordas bane rundt sola. Disse punktene kalles ofte måneknutene.
  3. Sola-månen-jorda må stå i en rett linje.
  4. Månen må være nær apogeum, dvs. lengst mulig fra jordkloden. Ettersom månens bane rundt jorda er elliptisk, er det ett punkt som er nærmest jorda, perigeum, og ett som er lengst fra, apogeum.

Månen lengst fra jorda

Det er kun når månen er lengst fra jordkloden, rundt apogeum, at solformørkelsen blir ringformet, fordi månen ikke er stor nok til å skygge for hele solskiva.

Når månen er nærmere jorda, rundt perigeum, kan det bli en total solformørkelse.

Ringformet og total samtidig

Solformørkelser blir vanligvis oppkalt etter det mørkeste, eller maksimale, punktet.

Dersom formørkelsens mørkeste punkt er ringformet, kalles den en ringformet formørkelse. Dersom formørkelsen blir total på noe som helst tidspunkt, kalles den en total solformørkelse. Felles for begge disse er at de ser ut som en delvis solformørkelse det meste av tiden og fra de aller fleste steder.

En delvis solformørkelser er delvis, eller partiell, gjennom hele formørkelsen, også på det mørkeste punktet.

Unntaket fra denne regelen er hybride solformørkelser, som er både totale og ringformete. Disse skjer fordi jordas avstand til månen endrer seg i løpet av formørkelsen på grunn av kurven på kloden vår. Fra området hvor jordkloden er nærmest månen, vil formørkelsen bli total på sitt mørkeste, mens fra andre områder blir det mørkeste punktet ringformet (se illustrasjon).

Illustrasjon
Illustrasjon

Jordas avstand til månen endrer seg i løpet av en hybrid formørkelse på grunn av klodens kurve. (Ikke riktig målestokk)

©timeanddate.no

Fem stadier i en ringformet solformørkelse

  1. Delvis formørkelse starter (første kontakt): En del av månen kommer til syne foran solskiva og dekker gradvis mer og mer av sola.
  2. Full formørkelse starter (andre kontakt): Sola kan ses som en lysende flammering rundt månen.
  3. Maksimal formørkelse: Månen dekker sentrum av solskiva. Den lysende ringen av solstråler er på sitt mest perfekte.
  4. Full solformørkelse slutter (tredje kontakt): Månen begynner å gradvis fjerne seg fra sola.
  5. Delvis formørkelse slutter (fjerde kontakt): Månen skygger ikke lenger for solskiva, og formørkelsen er over.

Aldri se rett på sola!

Å se direkte på sola kan gi alvorlige øyeskader og i verste fall gjøre deg blind. Hverken solbriller, sveisebriller eller eksponert film er godt nok som beskyttelse. Dette gjelder også under en solformørkelse.

Neste fem ringformede solformørkelser

Alle formørkelser 1900-2199

Tema: Formørkelse, Sol, Måne, Astronomi