Hjem   Sol & Måne   Formørkelse   Partiell sol

Delvis solformørkelse

En delvis, eller partiell, solformørkelse skjer når en del av månen kommer mellom sola og jorda, og skygger for solstrålene.

Delvis solformørkelse lør 30. apr 2022

Neste formørkelse: Total måneformørkelse – ons 26. mai 2021 …

Picture with fields in the foreground and a crescent shaped Sun with Moon in front of it. Cloudy skies in the background.

Månen dekker en del av sola.

©iStockphoto.com/clintspencer

Delvise, eller partielle, solformørkelser skjer når månen kommer mellom sola og jorda, men ikke i en helt rett linje. Dermed skygger månen bare for en del av solskiva. Delvise solformørkelser skjer alltid nær polområdene.

Alle formørkelser er litt delvise

Solformørkelser blir vanligvis oppkalt etter det mørkeste, eller maksimale, punktet. Men på vei mot det mørkeste punktet er alle solformørkelser delvise.

Det betyr at både totale solformørkelser og ringformete solformørkelser ser ut som en delvis solformørkelse det meste av tiden og fra de aller fleste steder. En delvis solformørkelse er delvis, eller partiell, gjennom hele formørkelsen, også på det mørkeste punktet.

Unntaket fra navne-regelen er hybride solformørkelser, som er både totale og ringformete. Disse skjer fordi jordas avstand til månen endrer seg i løpet av formørkelsen på grunn av kurven på kloden vår. Fra området hvor jordkloden er nærmest månen, vil formørkelsen bli total på sitt mørkeste, mens fra andre områder blir det mørkeste punktet ringformet (se illustrasjon).

Hva må til?

To forhold må være til stede for å få en delvis solformørkelse.

  1. Det må være nymåne.
  2. Månen må være nær måneknutene. Måneknutene er punktene der månens bane rundt jordkloden krysser ekliptikken (jordas bane rundt sola).

Tre stadier

Det er tre stadier i en delvis solformørkelse:

  1. Delvis formørkelse starter: Månens skygge begynner å bli synlig på solskiva.
  2. Maksimal formørkelse: Månen skygger delvis for solskiva.
  3. Delvis solformørkelse slutter: Månen skygger ikke lenger for solskiva og formørkelsen er over.

Aldri se rett på sola!

Å se direkte på sola kan gi alvorlige øyeskader og i verste fall gjøre deg blind. Hverken solbriller, sveisebriller eller eksponert film er godt nok som beskyttelse. Dette gjelder også under en solformørkelse.

Det eneste som er god nok beskyttelse er spesielle solformørkelsesbriller, og du bør forsikre deg om at de er av høy kvalitet.

Med en hull-projektor kan du trygt følge med på en solformørkelse uten å skade øynene, og du kan enkelt lage den selv.

Neste fem delvise solformørkelser

Alle formørkelser 1900-2199

Tema: Formørkelse, Sol, Måne, Astronomi