Hjem   Klokka   Sommertid

Sommertid i Norge

Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober når vi går tilbake til normaltid. Det kan bli slutt på å stille klokka fram og tilbake i 2019.

An image of a white clock for DST, Spring Forward.

Vi stiller klokka 1 time fram til sommertid.

Vi stiller klokka 1 time fram i mars og 1 time tilbake i oktober.

©bigstockphoto.com/magann

Når stiller vi klokka?

Sommertid sluttet: Søndag, 28. oktober, 2018

Natt til søndag 28. okt 2018, kl 03.00 stilte vi klokka en time tilbake fra sommertid til normaltid.

Sommertid starter: Søndag 31. mars 2019

Klokka 02.00 natt til søndag, 31. mars 2019, stiller vi klokka en time fram til kl. 03.00 når vi går fra normaltid til sommertid.

EU ønsker å avslutte for godt

I september 2018 bestemte EU-kommisjonen at sommertidsdirektivet skal oppheves, og at man vil slutte å stille klokken i EU allerede i 2019. Landene i EU, og samarbeidspartnere som Norge, må ta stilling til om de vil bli på sommertid eller om de vil stille klokka tilbake til permanent normaltid. Forslaget innebærer at etter 2019, vil det ikke lenger være lov å stille klokka frem og tilbake. Forslaget er basert på resultatet av en undersøkelse tidligere i 2018, hvor 4,6 millioner svar fra samtlige 28 medlemsland kom inn. Hele 84 % av de som svarte, oppga at de ønsker å slutte med å stille klokka fram og tilbake om våren og høsten.

Vurderer norsk folkeundersøkelse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa til NRK i slutten av oktober 2018 at ettersom EU ennå ikke har avgjort spørsmålet, bør Norge gjennomføre en folkeundersøkelse for å kunne være med på diskusjonen. Det er fremdeles uklart når en slik undersøkelse eventuelt blir gjennomført.

Fram eller tilbake?

Vi stiller klokka en time fram om våren, og en time tilbake om høsten. Én huskeregelregel for hvordan vi stiller klokka for sommertid er at man tar hagemøblene fram om våren og setter dem tilbake om høsten.

Hvor lenge varer sommertiden?

Sommertiden i Norge varer 31 uker, tilsammen 217 dager. Resten av året følger vi normaltid.

Hvem bruker sommertid?

De fleste industrialiserte land på de nordligste breddegradene bruker sommertid i månedene fra mars/april til oktober/november, mens noen land på den sørlige halvkule har sommertid i månedene fra september/oktober til februar-april.

Land som ligger i nærheten av ekvator bruker sjeldnere sommertid ettersom dagens lengde ikke varierer særlig mye i løpet av året.

I Europa er det nå bare Island som ikke justerer klokka for sommertid. I Norge og de fleste andre land i Europa varer sommertiden fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober. Det nøyaktige klokkeslettet klokka stilles fram og tilbake varierer med noen timer mellom ulike land.

Tema: Sommertid, Klokke

Sommertid i Washington, USA

Velg en annen by

Reklame

Sommertid & normaltid

  1. Hva er sommertid?
  2. Når er det normaltid?
  3. Hvorfor har vi sommertid?

Mer å lese

Se opp for stjerneskudd!

Se opp for stjerneskudd!

Natt til lørdag 15. desember kan du se opptil 120 stjerneskudd i timen fra meteorskuren Geminidene i Norge. mer

Business watch and one hundred dollar bill

Sommertidens historie

Amerikaneren Benjamin Franklin introduserte ideen om sommertid allerede i 1784, men vi begynte ikke å stille klokka fram og tilbake før under første verdenskrig. mer