Hjem   Klokka   Sommertid

Sommertid i Norge

Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober når vi går tilbake til normaltid. Det kan bli slutt på å stille klokka fram og tilbake i 2021.

An image of a white clock for DST, Spring Forward.

Vi stiller klokka 1 time fram i mars.

Vi stiller klokka 1 time fram i mars og 1 time tilbake i oktober.

©bigstockphoto.com/magann

Når stiller vi klokka?

Sommertid slutter: Søndag, 27. oktober, 2019

Natt til søndag 27. okt 2019, kl 03.00 stiller vi klokka en time tilbake fra sommertid til normaltid.

Sommertid starter: Søndag 29. mar 2020

Klokka 02.00 natt til søndag, 29. mars 2020, stiller vi klokka en time fram til kl. 03.00 når vi går fra normaltid til sommertid.

EU ønsker å avslutte for godt

I mars 2019 stemte EU-parlamentet for at sommertidsdirektivet skal oppheves. Planen er at EU og samarbeidsland som Norge skal slutte å stille klokka en time fram og tilbake fra høsten 2021. Medlemslandene må selv ta stilling til om de vil følge permanent sommertid eller om de vil stille klokka tilbake til permanent normaltid.

Forslaget er basert på resultatet av en undersøkelse i 2018, hvor 4,6 millioner svar fra samtlige 28 EU-medlemsland kom inn. Hele 84 % av de som svarte, oppga at de ønsker å slutte med å stille klokka fram og tilbake om våren og høsten.

Vurderer norsk folkeundersøkelse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa til NRK i oktober 2018 at Norge bør ha en folkeundersøkelse for å kunne være med på diskusjonen. Det er fremdeles uklart når en slik undersøkelse eventuelt blir gjennomført.

Fram eller tilbake?

Vi stiller klokka en time fram om våren, og en time tilbake om høsten. Én huskeregelregel for hvordan vi stiller klokka for sommertid er at man tar hagemøblene fram om våren og setter dem tilbake om høsten.

Hvor lenge varer sommertiden?

Sommertiden i Norge varer 31 uker, tilsammen 217 dager. Resten av året følger vi normaltid.

Hvem bruker sommertid?

De fleste land på de nordligste breddegradene bruker sommertid i månedene fra mars/april til oktober/november, mens noen land på den sørlige halvkule har sommertid i månedene fra september/oktober til februar-april. Vi har fullstendig sommertid-oversikt for hele verden.

Land som ligger i nærheten av ekvator bruker sjeldnere sommertid ettersom dagens lengde ikke varierer særlig mye i løpet av året.

I Europa er det nå bare Island som ikke justerer klokka for sommertid. I Norge og de fleste andre land i Europa varer sommertiden fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober. Det nøyaktige klokkeslettet klokka stilles fram og tilbake varierer med noen timer mellom ulike land.

Tema: Klokke, Sommertid

Sommertid i Bridgeport, USA

Velg en annen by

Reklame

Sommertid & normaltid

  1. Hva er sommertid?
  2. Når er det normaltid?
  3. Hvorfor har vi sommertid?

Mer å lese

Når er høstferien?

Høstferien er en uke lang skoleferie som regel i oktober, i uke 40 eller 41, avhengig av fylke. I Nord-Norge har de fri bare to-tre dager. mer