Hjem   Klokka   Sommertid

Når stiller vi klokka?

Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober når vi går tilbake til normaltid. Det kan bli slutt på å stille klokka fram og tilbake i 2021.

An image of a white clock for DST, Spring Forward.

Vi stiller klokka 1 time fram i mars.

©bigstockphoto.com/magann

Sommertid startet: 29. mars 2020

Natt til søndag, 29. mars 2020, kl. 02.00, stilte vi klokka en time fram til kl. 03.00 fra normaltid til sommertid.

Sommertid slutter: 25. okt 2020

Natt til søndag 25. okt 2020, kl 03.00 stiller vi klokka en time tilbake fra sommertid til normaltid.

EU ønsker å avslutte for godt

I mars 2019 stemte EU-parlamentet for at sommertidsdirektivet skal oppheves. Planen er at EU og samarbeidsland som Norge skal slutte å stille klokka en time fram og tilbake fra høsten 2021. Medlemslandene må selv ta stilling til om de vil følge permanent sommertid eller om de vil stille klokka tilbake til permanent normaltid.

Forslaget er basert på resultatet av en undersøkelse i 2018, hvor 4,6 millioner svar fra samtlige 28 EU-medlemsland kom inn. Hele 84 % av de som svarte, oppga at de ønsker å slutte med å stille klokka fram og tilbake om våren og høsten.

Vurderer norsk folkeundersøkelse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa til NRK i oktober 2018 at Norge bør ha en folkeundersøkelse for å kunne være med på diskusjonen. Det er fremdeles uklart når en slik undersøkelse eventuelt blir gjennomført.

Fram eller tilbake?

Vi stiller klokka en time fram om våren, og en time tilbake om høsten. Én huskeregelregel for hvordan vi stiller klokka for sommertid er at man tar hagemøblene fram om våren og setter dem tilbake om høsten.

Hvor lenge varer sommertiden?

Sommertiden i Norge varer 31 uker, tilsammen 217 dager. Resten av året følger vi normaltid.

Hvem bruker sommertid?

De fleste land på de nordligste breddegradene bruker sommertid i månedene fra mars/april til oktober/november, mens noen land på den sørlige halvkule har sommertid i månedene fra september/oktober til februar-april. Vi har fullstendig sommertid-oversikt for hele verden.

Land som ligger i nærheten av ekvator bruker sjeldnere sommertid ettersom dagens lengde ikke varierer særlig mye i løpet av året.

I Europa er det nå bare Island som ikke justerer klokka for sommertid. I Norge og de fleste andre land i Europa varer sommertiden fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober. Det nøyaktige klokkeslettet klokka stilles fram og tilbake varierer med noen timer mellom ulike land.

Tema: Klokke, Sommertid