Hjem   Kalender   Ferie   Høstferie

Høstferien 2024

Høstferien er en skoleferie som regel i oktober, i uke 40 eller 41, avhengig av hvor du bor. Noen steder har de fri bare to-tre dager.

En båt i et vann i et naturlandskap med en hytte i Lofoten.

Det er kortere høstferie noen steder i Nord-Norge.

©iStockphoto.com/tunart

Høstferie uke 40:
30. september-4. oktober 2024

 • Oslo
 • Akershus
 • Buskerud
 • Østfold
 • Agder
 • Nordland
 • Troms og Finnmark: Fri f.o.m. onsdag 2. oktober t.o.m fredag 4. oktober.
 • Svalbard: Fri f.o.m. fredag 4. oktober t.o.m. tirsdag 8. oktober.

Høstferie uke 41:
7.-11. oktober 2024

 • Innlandet
 • Trøndelag
 • Vestfold
 • Telemark
 • Rogaland
 • Vestland
 • Møre og Romsdal

Kortere høstferie lengst nord

Noen steder i nord har de ikke en ukes høstferie, men har fri to til fire dager. Noen ganger er fridagene kombinert med planleggingsdager, så det kan bli tilsammen en uke skolefri for elevene.

Hvilke dager som er fri, kan variere fra skole til skole og fra år til år. Sjekk skolens nettsider for å være helt sikker.

Hvem bestemmer når det er høstferie?

Det er fylkeskommunene som fastsetter når det skal være høstferie, og skoleruta skal vedtas høsten før skoleåret begynner. Fylkene fikk ny inndeling etter regionreformen 1. januar 2020.

De alle fleste skoler har høstferie samme uke hvert år. Men noen år kan de forskyves en uke fram eller tilbake. Mange skoler venter til slutten av skoleåret før de publiserer når ferien skal avholdes neste skoleår, mens andre skoler og kommuner vedtar ferier for flere skoleår om gangen.

Tema: Ferie, Kalender, Skolerute