Hjem   Sol & Måne   Blå måne

Blå måne: En sjelden gang

En blå måne er en fullmåne som ikke helt stemmer overens med kalenderen og har ingenting med farge å gjøre. Hvis månen en sjelden gang er blåfarget, skyldes det støv i atmosfæren.

Illustration image

Hvis månen er blåfarget, skyldes det støv.

Når månen en sjelden gang ser blå ut, skyldes det støv i atmosfæren.

©bigstockphoto.com/Kamira

Blå måne har to ulike definisjoner som begge henger sammen med kalenderen:

 1. Den tredje fullmånen i en astronomisk årstid med fire fullmåner (mot normalt tre): Dette skjer omtrent hver 33. måned.
 2. Den andre fullmånen i samme måned: Dette skjer omtrent hver 29. måned.

Når er det blå måne?

ÅrstallDatoType
201831. jan2. fullmåne i samme måned
201831. mar2. fullmåne i samme måned
201918. mai3. fullmåne i en astronomisk årstid
202031. okt2. fullmåne i samme måned

Dato for blå måner kan variere på grunn av forskjellige tiddsoner. Datoen her tar utgangspunkt i lokal tid i Washington. Endre sted

Den originale definisjonen

Definisjon nr. 1 er den opprinnelige, astronomiske definisjonen av en blå måne.

Vanligvis er det 12 fullmåner hvert år, én i hver måned. Men vår kalender er ikke perfekt synkroniset med månefasene. Tiden det tar for månen å rotere en runde rundt jordkloden kalles en lunasjon og varer gjennomsnittlig 29,530588 døgn (eller 29 dager, 12 timer, 44 minutter og 3 sekunder).

Dette betyr at alle månedene utenom februar er lengre enn en lunasjon, og derfor skjer det innimellom at en det er 13 fullmåner i løpet av 12 måneder.

For å finne hvilken av fullmånene som er den ekstra fullmånen, den blå månen, må man først se på de fire astronomiske årstidene, som går fra solverv til jevndøgn og jevndøgn til solverv:

 1. Astronomisk vår: Fra Vårjevndøgn til Sommersolverv
 2. Astronomisk sommer: Fra Sommersolverv til  Høstjevndøgn
 3. Astronomisk høst: Fra Høstjevndøgn  til Vintersolverv
 4. Astronomisk vinter: Fra Vintersolverv til Vårjevndøgn

Innenfor hver årstid skal det være tre fullmåner; den første, andre og siste. Når det innimellom er fire fullmåner i løpet av en slik årstid, er det altså den tredje som er den blå månen.

Hobby-astronom regnet feil

I 1946 publiserte det amerikanske tidsskriftet «Sky and Telescope» en utregning fra en amatør-astronom. Han skrev at den blå månen alltid er den andre fullmånen i en måned som har to fullmåner.

Feilen var enkel å oppdage, og den ble raskt påpekt. Likevel er denne forklaringen blitt hengede igjen, og i dag er det en så utbredt oppfatning at man anser den for en alternativ definisjon, i stedet for en feil.

Svart måne

Det finnes tilsvarende definisjoner for ulike kombinasjoner av nymåner, som noen ganger kalles svart måne. Dette må imidlertid ikke forveksles med det sammensatte ordet svartmåne, som på norsk kan brukes for å beskrive en hvilken som helst nymåne.

Du finner lokal tid og dato for alle typene blå måne, svart måne, supermåne og mikromåne på våre månefase-sider.

En blåfarget måne

Anak Krakatau at sunset.
Vulkanen Krakatoa i Indonesia.
Etter vulkanutbruddet i Krakatoa i 1883, ble det rapportert at «skyer av aske steg til toppen av atmosfæren. Og månen ble blå».
©bigstockphoto.com/warrengoldswain

En fullmåne som faktisk er blå å se på, er et svært sjeldent fenomen. Dette skjer kun når lufta i atmosfæren fylles med en helt spesiell type støv, nærmere bestemt partikler litt bredere enn 0,7 mikron, som er bølgelengden for rødt lys. Det røde lyset stenges da ute, og månen kan få et blått skjær.

Vulkaner og skogbranner kan noen ganger føre til dette. For eksempel etter vulkanutbruddet i Mt. Krakatoa i Indonesia i 1883, ble det rapportert at «skyer av aske steg til toppen av atmosfæren. Og månen ble blå».

Også mindre vulkanutbrudd har medført en blåfarget måner noen steder. Både etter utbruddet i El Chichon-vulkanen i Mexico i 1983 og etter utbruddene på Mt. St. Helens i 1980 og Mount Pinatubo i 1991 var månen blå.

Formørkelser farger månen

September 27, 2015 total lunar eclipse, supermoon and blood moon over Sal Del Rey, outside San Manuel, Texas, U.S.
En total måneformørkelse, september 2015.
Månen ble rød da det var total måneformørkelse 27. september, 2015 i Texas, USA.
©Chris Lopez

Innimellom kommer jordkloden mellom sola og månen, og skygger for de direkte solstrålene som vanligvis lyser opp fullmånen, og lager en total måneformørkelse.

Månen blir uansett opplyst av sollyset som reflekteres fra jordklodens halvskygge, men disse solstrålene har først reist gjennom jordas atmosfære, som er full av støvpartikler, og fullmånen kan da bli både brunlig, gul eller dyp rød og kalles noen ganger "blodmåne".

Tema: Måne, Astronomi, Kalender

Reklame

Månen

 1. Supermåne
 2. Mikromåne
 3. Blå måne
 4. Svart måne
 5. Fullmånenes navn
 6. Månefasene
 7. Måneformørkelser
 8. Solformørkelser
 9. Synodisk måned / lunasjon

Sol og måne

Mer å lese

Hybrid solformørkelse

En hybrid solformørkelse er en sjelden formørkelse som skifter utseende fra total til ringformet, eller motsatt, alt etter hvor du ser den fra på jorda. mer

Delvis solformørkelse

En delvis / partiell solformørkelse skjer månen kommer mellom sola og jorda, og skygger for en del av solstrålene. mer

An annular solar eclipse.

Ringformet solformørkelse

En ringformet, eller annulær, solformørkelse skjer når solen er ikke helt dekket av månen og det oppstår en lysende ring rundt månen. mer

Tre skygger ved formørkelser

Formørkelser skjer når jordkloden og månen kaster skygger på hverandre. Skyggene kan ha tre lag som heter umbra, penumbra og antumbra. mer