Hjem   Kalender   Måneder

De 12 månedene i året

Månedene deler opp et år i omtrent like deler basert på månens syklus rundt jordkloden. Det er 12 måneder på 28, 30 eller 31 dager i et normalt år.

Illustrasjon

Ett år har 12 måneder.

Det er 12 måneder i året i den gregorianske kalenderen.

Skuddårsdag i februar?

Nesten hvert fjerde år er det skuddår, og da har februar 29 dager i stedet for for 28, og året har 366 dager i stedet for 365.

De sju dagene i uka

Følger månens syklus

Månedene er basert på månens rotasjon rundt jordkloden, eller lunasjon. En lunasjon er den tiden det tar fra en nymåne til den neste.

Kalender med helligdager

Fra 10 til 12 måneder

Det er 12 måneder i dagens moderne gregorianske kalender, og i forgjengeren den julianske kalenderen. Den enda tidligere romerske kalenderen hadde også 12 måneder, men bare 10 av månedene hadde navn.

Urgammel kunnskap

Måneder har røtter minst tilbake til Babylon, hvor astronomer fulgte månenes faser over tid og satte disse observasjonene i system for mer enn 2500 år siden. Men også i det gamle Egypt for rundt 5000 år siden hadde astronomer detaljert kunnskap om himmellegemenes bevegelse.

Arkeologer har funnet mange gjenstander som tyder på at flere kulturer også før siste istid, altså for opptil 25 000-30 000 år siden, allerede systematisk fulgte månefasene. Dette er en naturlig måte å følge og forutse endringer i årstidene, som går hånd i hånd med overlevelse i samfunn hvor jakt og sanking er de viktigste matkildene.

Når står månen opp?

I den romerske kalenderen betyr navnene september, oktober, november og desember henholdsvis "sjuende", "åttende", "niende", og "tiende" måned på latin. Da januar og februar ble lagt til i den gregorianske kalenderen ble de flyttet to måneder fram.

Hvor mange har 28, 30 eller 31 dager?

Den gregorianske kalenderen har fire måneder som er 30 dager og syv måneder som er 31 dager. Februar er den eneste måneden som er 28 dager lang i normale år og 29 dager i skuddår.

Dagen moderne kalender (den gregorianske) består av følgende tolv måneder:

 1. Januar - 31 dager
 2. Februar - 28 dager; 29 dager i skuddår
 3. Mars - 31 dager
 4. April - 30 dager
 5. Mai - 31 dager
 6. Juni - 30 dager
 7. Juli - 31 dager
 8. August - 31 dager
 9. September - 30 dager
 10. Oktober - 31 dager
 11. November - 30 dager
 12. Desember - 31 dager

Tema: Kalender, Skuddår, Måned

Kalender med helligdager


Reklame

Dato og ukedag-kombinasjon

Hvilke år har lik kalender som

Hvilke måneder er like?


Mer å lese

Når er neste skuddår?

Skuddår inntreffer nesten hvert fjerde år og har tilsammen 366 dager, i motsetning til et normalår, som har 365 dager. Skuddårsdagen – er 29. februar. mer

Smilende voksne og barn aker sammen i snøen.

Når er vinterferien?

Vinterferien er en skoleferie i februar eller mars, avhengig av hvor du bor. Fullstendig oversikt her. mer

Kalender for desember 2020 fra timeanddate.no

Hva er uke 53?

De fleste år er delt opp i 52 uker, men noen år har faktisk 53 uker. mer