Hjem   Kalender   Ferie   Inneklemt dag

Lag langhelg med en inneklemt dag

En arbeidsdag som havner mellom to fridager, kaller vi en inneklemt dag. Du kan få mange ekstra lange helger ved ta fri på slike dager, særlig i april, mai og desember.

Turgåer i gul jakke som kikker utover Aurlandsfjorden i Flåm.

Ta langhelg med inneklemt dag mellom helligdager.

©iStockphoto.com/A&J Fotos

Inneklemte dager faller vanligvis i april og mai i forbindelse med helligdager etter påske, og i desember og januar i forbindelse med jul og nyttår.

Mai 2021

Selv om 1. mai faller på en lørdag i 2021, er dette et særdeles gunstig år for langhelger i mai.

Du kan få en femdagers mini-ferie ved bare å bruke en enkelt fridag på fredag 14. mai fordi Kristi Himmelfartsdag er torsdag 13. mai og 17. mai er den påfølgende mandagen.

Helga rett etterpå er pinsen, så dersom du bruker fem feriedager 14., 18., 19., 20. og 21. mai, kan du ha ferie i 12 sammenhengende dager.

Jul og nyttår 2021

Juleferien 2021 er det vi kan kalle en arbeidersgivers jul der flere røde dager havner i en helg. Julaften faller på en fredag, og da “mister” vi fridagene på første juledag og andre juledag til en lørdag og en søndag.

nyttårsaften faller også på en fredag. Dermed er første nyttårsdag også på en lørdag.

Faste inneklemte dager

Fredagen etter Kristi Himmelfartsdag er den eneste inneklemte dagen som inntreffer hvert år ettersom helligdagen alltid faller på torsdagen den 40. dagen etter første påskedag.

Pinsen er 50 dager etter påske, og er som regel i mai måned. Omtrent hvert tredje år er pinsehelga i juni.

Første mulighet i januar

Årets første inneklemte dag kan komme allerede i januar dagen etter første nyttårsdag, de årene 2. januar er en fredag. Neste gang dette skjer er i 2026.

Ikke krav på fri

Det er vanlig at arbeidstakere ber om fri på inneklemte dager som faller mellom to fridager, slik at de kan ha fri i flere dager på rad ved bare å bruke en enkelt feriedag.

Folk ber også ofte om å få fri dersom det er to inneklemte dager mellom en offentlig fridag og en helg. Arbeidstakere har imidlertid ikke krav på fri på inneklemte dager, og jobber du turnus eller i butikk eller i servicenæringen, er det ikke vanlig å få fri.

Tema: Skolerute, Ferie, Kalender, Ukedag, Helligdag