Hjem   Kalender   Ferie   Inneklemt dag

Lag langhelg med en inneklemt dag

En arbeidsdag som havner mellom to fridager kaller vi en inneklemt dag. Du kan få mange ekstra lange helger ved ta fri på slike dager, særlig i april, mai og desember.

Three young children lying in the grass smiling.

Ta langhelg med inneklemt dag mellom helligdager.

©iStockphoto.com/Dejan Ristovski

De fleste inneklemte dagene faller i april og mai og noen år i januar og desember i forbindelse med jul og nyttår.

Jul & nyttår

2020 er et magert år for enkle inneklemte dager. Julaften 2020 er på en torsdag, så dermed faller julefridagene i år delvis i en helg.

Men Nyttårsdagen neste år er på en fredag, så dermed blir juleferien avsluttet med en helg og skolene starter opp igjen mandag 4. januar.

Mai 2021

Selv om 1. mai faller på en lørdag i 2021, er dette et særdeles gunstig år for langhelger i mai.

Du kan få en femdagers mini-ferie ved bare å bruke en enkelt fridag på fredag 14. mai fordi Kristi Himmelfartsdag er torsdag 13. mai og 17. mai er den påfølgende mandagen.

Helga rett etterpå er pinse, så dersom du bruker fem feriedager 14., 18., 19., 20. og 21. mai, kan du ha ferie i 12 sammenhengende dager.

Fast inneklemt dag

Fredagen etter Kristi Himmelfartsdag er den eneste inneklemte dagen som inntreffer hvert år ettersom helligdagen alltid faller på torsdagen den 40. dagen etter første påskedag.

Pinsen er 50 dager etter påske, og er som regel i mai måned. Omtrent hvert tredje år er pinsehelga i juni.

Første mulighet i januar

Årets første inneklemte dag kan komme allerede i januar dagen etter første nyttårsdag, de årene 2. januar er en fredag. Neste gang dette skjer er i 2026.

Ikke krav på fri

Det er vanlig at arbeidstakere ber om fri på inneklemte dager som faller mellom to fridager, slik at de kan ha fri i flere dager på rad ved bare å bruke en enkelt feriedag.

Folk ber også ofte om å få fri dersom det er to inneklemte dager mellom en offentlig fridag og en helg. Arbeidstakere har imidlertid ikke krav på fri på inneklemte dager, og jobber du turnus eller i butikk eller i servicenæringen, er det ikke vanlig å få fri.

Tema: Skolerute, Ferie, Kalender, Ukedag, Helligdag