Hjem   Kalender   Ferie   Inneklemt dag

Ta langhelg med en inneklemt dag i mai

Når en arbeidsdag havner mellom to andre fridager kaller vi det en inneklemt dag. Du kan få mange ekstra lange helger ved ta fri på slike dager, særlig i april og mai, 2018.

Kalender for mai 2018 med inneklemete dager og mulige langhelger merket av.

Flere inneklemte dager i mai 2018.

Ved å bruke tre feriedager kan du få tre ekstra lange helger i april/mai i 2018.

De fleste inneklemte dagene faller i april og mai og i noen år i januar og desember i forbindelse med jul og nyttår.

Mange inneklemte dager i 2018

2018 er et særlig godt år for inneklemte dager både i april, mai og desember.

1. mai (Arbeidernes dag) er i år på en tirsdag, så dersom du tar ferie mandag 30. april, får du en fire dager lang helg.

Også de to neste to helgene kan bli ekstra lange ved bare å bruke en fridag på hver. Fredag 11. mai er dagen etter Kristi Himmelfartsdag. Og tar du fri fredag 18. mai, får du fem dager sammenhengde fri fra torsdag 17. maii til og med mandag 21. mai, som er andre pinsedag.

Bruker du to feriedager til, kan du få deg en 12 dagers ferie. Ta fri 11., 14., 15., 16. og 18. mai, og ha fri fra og med torsdag 10. mai til og med mandag 21. mai.

Fredag etter Kristi himmelfart

Fredag etter Kristi Himmelfartsdag er den eneste inneklmete dagen som inntreffer hvert år ettersom helligdagen alltid faller på torsdagen 40 dager etter første påskedag. Den er som regel i mai måned, men noen år er den i aril.

Pinse rett etter 17. mai i 2018

Young woman enjoying the first rays of sunshine in the spring.
Mange nyter våren en langhelg i mai.
Lag flere ekstra lange helger bare ved å bruke et par feriedager om våren.
©iStockphoto.com/kazina

Svært mange skoler legger opp til planleggingsdag, altså fri for elevene, 18. mai i 2018. Siden pinsehelga kommer rett etterpå, vil nok mange velge å ta langhelg, slik at oppmøtet til barne- og folketogene på 17. mai kan bli noe lavere enn vanlig.

På de fleste kontorer er julaften 24. desember fri, mens andre har halv arbeidsdag.

Juleferien 2018

I 2018 er julaften en mandag, og dermed får mange fem dagers sammenhengende juleferie uten å ta ut noe ekstra fri. For dem som har vanlig arbeidstid på julaften, er denne en inneklemt dag som gir fem dagers juleferie hvis du tar fri.

Utvid juleferien i 2019

I 2019 er 1. mai på en onsdag og 17. mai på en fredag. Andre pinsedag er mandag 10. juni, så det er flere muligheter for å lage langhelger og miniferier på forsommeren.

Juleferien kan bli ekstra lang med bare noen få fridager siden julaften er en tirsdag. Du trenger bare ta fri 23. (evt. 24.) og 27. desember for å ha fri i 9 dager. Legger du til 30. desember og nyttårsaften 31., får du 12 dager sammenhengenede feire. Skulle du velge å bruke to av feriedagene året etter 2. og 3. januar, 2020, kan du feriere i hele 16 dager.

Inneklemte dager 2018–2020:

 • Mandag 30. april 2018
 • Fredag 11. mai 2018
 • Fredag 18. mai 2018
 • Mandag 24. desember 2018
 • Fredag 31. mai 2019
 • Mandag 23 desember 2019
 • Fredag 27. desember 2019
 • Fredag 22. mai 2020

De årene lille julaften 23. desember faller på en mandag, er denne en inneklemt dag for dem som har fri 24. desember. I listen over inneklemte dager 2018–2020 har vi har tatt med både mandager som faller på 23. og 24. desember.

Årets første inneklemte dag kan komme allerede i januar dagen etter første nyttårsdag, de årene 2. januar er en fredag. Neste gang dette skjer er i 2026.

Ikke krav på fri

Det er vanlig at arbeidstakere ber om fri på inneklemte dager som faller mellom to fridager, slik at de kan ha fri i flere dager på rad ved bare å ta ut en enkelt feriedag.

Folk ber også ofte om å få fri dersom det er to inneklemte dager mellom en offentlig fridag og en helg. Arbeidstakere har imidlertid ikke krav på fri på inneklemte dager, og jobber du turnus eller i butikk eller i servicenæringen, er det ikke vanlig å få fri.

Tema: Skolerute, Ferie, Kalender, Måned, Ukedag

Kalender med helligdager

Reklame

Skoleruter & ferie

 1. Vinterferien
 2. Påskeferien
 3. Pinsen
 4. Sommerferien
 5. Fellesferien
 6. Høstferien
 7. Juleferien
 8. Inneklemte dager og langhelger
 9. Skoleåret 2017-2018
 10. Skoleåret 2018-2019
 11. Skoleåret 2019-2020

Skoleferier i Norge

Dato og ukedag-kombinasjon

Hvilke år har lik kalender som

Hvilke måneder er like?


De 12 månedene

 1. Januar
 2. Februar
 3. Mars
 4. April
 5. Mai
 6. Juni
 7. Juli
 8. August
 9. September
 10. Oktober
 11. November
 12. Desember

Årets 12 måneder

Mer å lese

Hva er uke 53?

De fleste år er delt opp i 52 uker, men noen år har faktisk 53 uker. mer

Skoleruter for Norge

Skoleruter og ferier for hele landet. Det er seks skoleferier hvert år samt en rekke helligdager og høytidsdager hvor alle har fri. mer