Hjem   Kalender   Ferie   Fellesferie

Fellesferien 2022

Fellesferien er tre uker i juli når store deler av en bransje eller bedrift tar sommerferie samtidig.

En kvinne sitter i en hengekøye mellom to bjørketrær og kikker ut på en norsk fjord.

Fellesferien er tre uker med felles sommerferie i juli.

©iStockphoto.com/Oleh_Slobodeniuk

Fellesferie 2022: Uke 28, 29 og 30

Fra mandag 11. juli, til og med fredag 29. juli 2022.

Anbefalte feriedager i 2022

Fellesforbundet og BNL er blitt enige om at den anbefalte bygningsferien 2022 legges fra mandag 11. juli til og med fredag 29. juli, altså uke 28, 29 og 30. For resten av året gjelder disse anbefalingene:

Færre stenger helt

Den generelle trenden i Norge i dag er at stadig færre holder sommerstengt, men velger mer fleksible ordninger for ferieavviklingen til sine ansatte.

Fellesferie er ikke et offisielt begrep i Norge, og er heller ikke beskrevet i den norske ferieloven, som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

Barnehager og SFO kan holde sommerstengt

Selv om arbeidsgivere er mer fleksible med sommerferie i dag enn tidligere, er det vanlig at barnehager og SFO kan holde stengt, ikke bare i fellesferien, men hele juli måned. Dette bestemmes av barnehagene og i skoleruta for de forskjellige skolene.

Hvem bestemmer fellesferien?

Det er Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening (BNL) som sammen anbefaler når fellesferien bør avvikles.

Stengte smelteverksovner

Uttrykket “fellesferie” er velkjent og stammer fra smelteverkindustrien. Ettersom driftskostnadene ved å holde smelteovner i gang var svært høye, var det var mer lønnsomt og praktisk å stenge ovnene helt i en kort periode enn å la de ansatte ta ut feire til ulik tid og holde ovnene i gang i en lengre periode med lavere produksjon.

Fellesferie ble bygningsferie

Fellesferien spredte seg etterhvert til andre industrier, også til den norske byggebransjen. I dag er det hovedsaklig bedrifter i byggebransjen som velger å stenge ned driften helt eller til et minimum, og fellesferien kalles i dag også bygningsferien.

Tema: Ferie, Skolerute, Kalender