Hjem   Kalender   Ferie   Fellesferie

Fellesferien 2019: Tre siste ukene i juli

Fellesferien er vanligvis de tre siste ukene i juli når store deler av en bransje eller bedrift tar sommerferie samtidig.

Heiskraner i sommersola sett fra sjøsiden i Oslo.

Heisekranene står stille i fellesferien.

I de tre siste ukene i juli stopper mange av heisekranene i Oslo mens de ansatte har fellesferie.

Fellesferie 2019:

Uke 28, 29 og 30
Mandag 8. juli – fredag 26. juli 2019

Anbefalte feriedager i 2019

Fellesforbundet og BNL er blitt enige om at den anbefalte bygningsferien 2019 legges fra mandag 8. juli til og med fredag 26. juli, altså uke 28, 29 og 30. For resten av året, gjelder disse anbefalingene:

Hvem bestemmer fellesferien?

Det er Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening (BNL) som sammen anbefaler når fellesferien bør avvikles.

Stengte smelteverksovner

Uttrykket "fellesferie" er velkjent og stammer fra smelteverkindustrien. Ettersom driftskostnadene ved å holde smelteovner i gang var svært høye, var det var mer lønnsomt og praktisk å stenge ovnene helt i en kort periode enn å la de ansatte ta ut feire til ulik tid og holde ovnene i gang i en lengre periode med lavere produksjon.

Fellesferie ble bygningsferie

Fellesferie-tradisjonen spredte seg etterhvert til andre industrier, også til den norske byggebransjen. I dag er det hovedsaklig bedrifter i byggebransjen som velger å stenge ned driften helt eller til et minimum, og fellesferien kalles i dag også bygningsferien.

Færre stenger helt

Den generelle trenden i Norge i dag, er at stadig færre holder sommerstengt, men velger mer fleksible ordninger for ferieavviklingen til sine ansatte.

Fellesferie er ikke et offisielt begrep i Norge, og er heller ikke beskrevet i den norske ferieloven, som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

Tema: Ferie, Skolerute, Kalender


Reklame

Kalender med helligdager

Mer å lese

Når er høstferien?

Høstferien er en uke lang skoleferie som regel i oktober, i uke 40 eller 41, avhengig av fylke. I Nord-Norge har de fri bare to-tre dager. mer

Smilende voksne og barn aker sammen i snøen.

Når er vinterferien?

Vinterferien er en skoleferie i februar eller mars, avhengig av fylke. Fullstendig oversikt her. mer