Hjem   Kalender   Ferie   Fellesferie

Fellesferien 2020

Fellesferien er tre uker i juli når store deler av en bransje eller bedrift tar sommerferie samtidig.

Oslo in the summer seen from the seaside.

Heisekranene står stille i fellesferien.

©iStockphoto.com/Bob Balestri

Fellesferie 2020: Uke 28, 29, og 30

Mandag 6. juli til og med fredag 24. juli, 2020

Anbefalte feriedager i 2020

Fellesforbundet og BNL er blitt enige om at den anbefalte bygningsferien 2020 legges fra mandag 6. juli til og med fredag 24. juli, altså uke 28, 29, og 30. For resten av året, gjelder disse anbefalingene:

Hvem bestemmer fellesferien?

Det er Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening (BNL) som sammen anbefaler når fellesferien bør avvikles.

Stengte smelteverksovner

Uttrykket "fellesferie" er velkjent og stammer fra smelteverkindustrien. Ettersom driftskostnadene ved å holde smelteovner i gang var svært høye, var det var mer lønnsomt og praktisk å stenge ovnene helt i en kort periode enn å la de ansatte ta ut feire til ulik tid og holde ovnene i gang i en lengre periode med lavere produksjon.

Fellesferie ble bygningsferie

Fellesferie-tradisjonen spredte seg etterhvert til andre industrier, også til den norske byggebransjen. I dag er det hovedsaklig bedrifter i byggebransjen som velger å stenge ned driften helt eller til et minimum, og fellesferien kalles i dag også bygningsferien.

Færre stenger helt

Den generelle trenden i Norge i dag, er at stadig færre holder sommerstengt, men velger mer fleksible ordninger for ferieavviklingen til sine ansatte.

Fellesferie er ikke et offisielt begrep i Norge, og er heller ikke beskrevet i den norske ferieloven, som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

Tema: Ferie, Skolerute, Kalender