Hjem   Kalender   Ferie   Fellesferie

Fellesferien 2024

Fellesferien er tre uker i juli når store deler av en bransje eller bedrift tar sommerferie samtidig. Fellesferien i 2024 er i uke 28, 29 og 30.

En kvinne sitter i en hengekøye mellom to bjørketrær og kikker ut på en norsk fjord.

Fellesferien er tre uker med felles sommerferie i juli.

©iStockphoto.com/Oleh_Slobodeniuk

Fellesferie 2024: Uke 28, 29 og 30

Anbefalte feriedager i 2024

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har fastsatt at fellesferien legges fra mandag 8. juli til og med fredag 26. juli, altså uke 28, 29 og 30. For resten av året gjelder disse anbefalingene:

  • Påsken: Tre feriedager i forbindelse med påske:
    Mandag 25. mars, tirsdag 26. mars og onsdag 27. mars (i uke 13).
  • En feriedag fredag 10. mai (torsdag 9. mai er Kristi himmelfartsdag)
  • Julen: To feriedager i forbindelse med jul:
    Fredag 27. og mandag 30 desember (i uke 52).

Færre stenger helt

Den generelle trenden i Norge i dag er at stadig færre holder sommerstengt, men velger mer fleksible ordninger for ferieavviklingen til sine ansatte.

Fellesferie er ikke et offisielt begrep i Norge, og er heller ikke beskrevet i den norske ferieloven, som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

Barnehager og SFO kan holde sommerstengt

Selv om arbeidsgivere er mer fleksible med sommerferie i dag enn tidligere, er det vanlig at barnehager og SFO kan holde stengt, ikke bare i fellesferien, men hele juli måned. Dette bestemmes av barnehagene og i skoleruta til de forskjellige skolene.

Hvem bestemmer fellesferien?

Det er Fellesforbundet og BNL som sammen anbefaler når fellesferien bør avvikles.

Stengte smelteverksovner

Uttrykket “fellesferie” er velkjent og stammer fra smelteverkindustrien. Ettersom driftskostnadene ved å holde smelteovner i gang var svært høye, var det var mer lønnsomt og praktisk å stenge ovnene helt i en kort periode enn å la de ansatte ta ut ferie til ulik tid og holde ovnene i gang i en lengre periode med lavere produksjon.

Fellesferie ble bygningsferie

Fellesferien spredte seg etterhvert til andre industrier, også til den norske byggebransjen. I dag er det hovedsaklig bedrifter i byggebransjen som velger å stenge (driften) helt eller delvis, og fellesferien kalles i dag også for bygningsferien.

Tema: Ferie, Skolerute, Kalender