Hjem   Kalender   Merke- & helligdag   Norge   Første pinsedag
Flagg for Norge

Første pinsedag 2024 i Norge

Første pinsedag regnes som kirkens fødselsdag og er en offentlig fridag i Norge.

Er Første pinsedag en offentlig fridag?

Første pinsedag er en offentlig fridag. Folk flest har fri, og skoler og de fleste bedrifter er stengt.

I 2024 er den på en søndag. Derfor kan noen steder følge åpningstider for søndager.

I dette glassmaleriet kommer Den hellige ånd i form av en due ned fra himmelen til jomfru Maria.

©thinkstockphoto.com/Jorisvo

Hva skjer første pinsedag?

Pinsen regnes som starten for den kristne kirke. Den feires som en av de tre store kristne høytidene, sammen med jul og påske. Det er gudstjenester i kirkene, og den liturgiske fargen er rød, som er blodets, ildens og åndens farge.

Stengt og reklamefri

Første pinsedag faller alltid på en søndag. Dagen før er pinseaften og dagen etter er andre pinsedag.

På første pinsedag i Norge er radio og TV reklamefritt. Alternativt kan frivillige lag, foreninger og organisasjoner fortelle om sine tilbud. De andre reklamefrie dagene er langfredag, første påskedag, og første juledag.

Statskirken oppløst i 2012

Selv om ble Norges grunnlov ble endret i 2012, og stat og kirke ble adskilt, står fremdeles de kristne helligdagene sterkt, og gjenspeiler seg blant annet i loven om arbeidstid og åpningstider.

Pinsen i kirken

Pinsen er den dagen Bibelen forteller at Den hellige ånd kom ned til jorden. Etter at Jesus ble korsfestet og døde på langfredag lå han død i graven på påskeaften, men sto opp igjen fra de døde tredje dag, altså første påskedag.

Seks uker senere, på Kristi himmelfartsdag, forteller bibelen at Jesus for opp til himmelen. De 12 disiplene ble alene igjen under den jødiske pinsefeiringen. Bibelen forteller at med ett fyltes huset de var i av et kraftig vindkast, og flammer, som skal illustrere Den Hellige ånd, satte seg på disiplene. Plutselig kunne disiplene alle verdens språk, og alle de tilreisende kunne med ett forstå alt disiplene sa. Dette er en av forklaringene til at den kristne pinsebevegelsen legger særlig vekt på tungetale.

Kirkens fødselsdag

Én av dem holdt da en tale som overbeviste 3000 mennesker om at Jesus var Guds sønn. De 3000 ble døpt, og ble den første kristne menigheten. Den kristne kirke regner derfor pinsen som kirkens grunnleggelsesdag.

Pinse er 50. påskedag

Selve ordet pinse kommer fra det greske ordet “pentekoste”, som betyr femti. Første pinsedag kalles også 50. påskedag fordi den alltid er den 50. dagen, altså 49 dager, etter første påskedag.

Når markeres Første pinsedag andre år?

ÅrstallUkedagDatoNavnHva slags merkedag
2019søn9. junFørste pinsedagHelligdag
2020søn31. maiFørste pinsedagHelligdag
2021søn23. maiFørste pinsedagHelligdag
2022søn5. junFørste pinsedagHelligdag
2023søn28. maiFørste pinsedagHelligdag
2024søn19. maiFørste pinsedagHelligdag
2025søn8. junFørste pinsedagHelligdag
2026søn24. maiFørste pinsedagHelligdag
2027søn16. maiFørste pinsedagHelligdag
2028søn4. junFørste pinsedagHelligdag
2029søn20. maiFørste pinsedagHelligdag

Vi er nøye med å researche og oppdatere hellidagsdatabasen. Likevel kan noen av datoene i tabellen være foreløpige. Dersom du finner feil, ber vi deg si fra.