Hjem   Kalender   Ferie

Skoleruter, ferier og skolestart

Skoleåret i Norge består av 190 skoledager og begynner fra rundt midten av august til rundt midten av juni.

Tre skolebarn som hopper i lufta av glede på en sommerdag.

Endelig ferie! Skolebarn skynder seg ut.

©iStockphoto.com/LeManna

Faste skoleferier

Planleggingsdager

I tillegg til feriene, kommer fem til seks planleggingsdager som fastsettes lokalt. Planleggingsdagene legges ofte dagen før eller dagen etter en helg eller ferie, men her kan det være lokale forskjeller selv innenfor samme kommune, så sjekk den enkelte skoles hjemmesider for å være helt sikker.

Er SFO åpen på planleggingsdager?

Planleggingsdager er fridager for elevene, men mange steder er skolefritidsordningen (SFO) åpen for de yngste elevene. Sjekk med skolene lokalt for å være helt sikker.

Hvem fastsetter skoleferiene?

Skoleruta fastsettes av Statsforvalteren, som er statens representant i hvert fylke. Planen blir endelig vedtatt senest høsten før skoleåret starter.

Tema: Ferie, Skolerute, Helligdag, Kalender