Hjem   Kalender   Ferie   Vinterferie

Vinterferien i Norge

Her finner du oversikt over hvilke uker og datoer det er vinterferie i de ulike fylkene i 2024.

Gutt renner slalom med mor og søster i skibakken.

Slalombakken er et populært mål i vinterferien.

©thinkstockphoto.com/Ryan McVay

Vinterferie uke 8:
19.-23. februar 2024

 • Oslo
 • Akershus
 • Østfold
 • Vestfold
 • Telemark
 • Agder
 • Vestland: Ikke tidligere Hordaland
 • Merk: Det er endringer i kommunene Gulen, Ullensvang og Vaksdal fra i fjor. Brekke skule i Gulen har i uke 8, resten i uke 9. Ullensvang har byttet til uke 9 og og Vaksdal til uke 8.

 • Møre og Romsdal
 • Trøndelag
 • Vinterferie uke 9:
  26. februar-1. mars 2024

  • Innlandet
  • Buskerud
  • Merk: Lunner har endret vinterferieuke til fra uke 9 til uke 8.

  • Rogaland
  • Vestland: Ikke tidligere Sogn og Fjordane
  • Merk: Det er endringer i kommunene Gulen, Ullensvang og Vaksdal fra i fjor. Brekke skule i Gulen har i uke 8, resten i uke 9. Ullensvang har byttet til uke 9 og og Vaksdal til uke 8.

  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark

  Ingen vinterferie på Svalbard

  Ifølge skoleruta til Longyearbyen skole er det ingen vinterferie på Svalbard. Men det er planleggingsdag og fridag for elevene fredag 23. februar 2024.

  Sjekk skolen din!

  På grunn av Regionreformen og kommunesammenslåing er vinterferien noen steder planlagt ut fra de gamle fylkes- og kommunegrensene.

  Fra 1. januar 2024 er det 15 fylker i Norge. Slik ser den nye fylkesinndelingen ut.

  Ukene for vinterferie kan variere mellom ulike kommuner i de gamle fylkene, og til og med mellom skolekretser i samme kommune. Det sikreste er derfor å sjekke din skole for å være sikker på riktig informasjon.

  Vinterferien 2025

  Vanligvis er vinterferien samme uken som året før, men noen steder varierer vinterferieuka fra år til år. Det er Statsforvalteren som fastsetter skoleruta, og den skal vedtas senest høsten før skoleåret begynner.

  Tema: Kalender, Ferie, Skolerute