Hjem   Kalender   Ferie   Vinterferie

Vinterferie hele Norge

Nedenfor finner du oversikt over hvilken uke og datoer vinterferien er i hele Norge.

Gutt renner slalom med mor og søster i skibakken.

Slalombakken er ofte full i vinterferien.

©thinkstockphoto.com/Ryan McVay

Vinterferie uke 8:
17.–21. februar 2020

 • Oslo
 • Agder
 • Finnmark i Troms og Finnmark:
  (Fri onsdag 19.—fredag 21. samt planleggingsdag mandag 24. februar).
 • Hedmark i Innlandet
 • Sogn og Fjordane og kommunene Odda og Voss i Vestland
 • Møre og Romsdal
 • Trøndelag
 • Vestfold og Telemark
 • Akershus og Østfold i Viken

Vinterferie uke 9:
24.–28. februar 2020

 • Buskerud i Viken
 • Hordaland i Vestland (utenom kommunene Voss og Odda)
 • Oppland i Innlandet
 • Rogaland

Vinterferie uke 10:
2.–6. mars 2020

 • Nordland
 • Troms i Troms og Finnmark

Kortere ferie i Finnmark

I Finnmark varierer vinterferien veldig fra kommune til kommune, og ved noen skoler har elevene bare to eller tre dager fri i stedet for en hel uke.

Ingen vinterferie på Svalbard

Ifølge skoleruta til Longyearbyen skole, er det ingen vinterferie på Svalbard. Men det er planleggingsdag og fridag for elevene fredag 21. februar 2020.

Vinterferien 2021

Vanligvis har vinterferien vært samme uke som året før, men noen steder varierer vinterferieuka fra år til år. Det er Fylkesmannen som fastsetter skoleruta, og den skal vedtas senest høsten før skoleåret begynner.

Nye fylker i Norge

Fra 1. januar, 2020 trådde Regionreformen i kraft og antallet fylker i Norge ble redusert til 11. Vinterferie-uka var tidligere planlagt fylkesvis, og skoleferiene 2019-2020 ble planlagt ut fra de "gamle" fylkene.

Oslo kommune samt fylkeskommunene i Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland og Trøndelag blir videreført som tidligere. Innenfor noen av de nye fylkene faller vinterferien på forskjellige datoer i 2020. Dette gjelder fylkene Viken (tidligere Buskerud, Akershus og Østfold), Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Innlandet (tidl. Oppland og Hedmark).

Tema: Kalender, Ferie, Skolerute