Hjem   Kalender   Ferie   Vinterferie

Vinterferie hele Norge

Nedenfor finner du oversikt over hvilken uke og datoer vinterferien er i hele Norge.

Gutt renner slalom med mor og søster i skibakken.

Slalombakken er et populært mål i vinterferien.

©thinkstockphoto.com/Ryan McVay

Vinterferie uke 8:
22.- 26. februar 2021

 • Oslo
 • Agder
 • Troms og Finnmark: Finnmark kun fri onsdag 24.- fredag 26. feb
 • Vestland: Sogn og Fjordane og kommunene Odda og Voss
 • Møre og Romsdal
 • Trøndelag
 • Vestfold og Telemark
 • Viken: Akershus og Østfold

Vinterferie uke 9:
1.- 5. mars 2021

 • Viken: Buskerud
 • Vestland: Hordaland (utenom kommunene Voss og Odda)
 • Innlandet
 • Rogaland
 • Nordland

Kortere ferie i Finnmark

I Finnmark varierer vinterferien veldig fra kommune til kommune, og ved noen skoler har elevene bare to eller tre dager fri i stedet for en hel uke.

Ingen vinterferie på Svalbard

Ifølge skoleruta til Longyearbyen skole, er det ingen vinterferie på Svalbard. Men det er planleggingsdag og fridag for elevene mandag 22. februar 2021.

Vinterferien 2022

Vanligvis har vinterferien vært samme uke som året før, men noen steder varierer vinterferieuka fra år til år. Det er Fylkesmannen som fastsetter skoleruta, og den skal vedtas senest høsten før skoleåret begynner.

Nye fylker i Norge

Fra 1. januar, 2020 trådde Regionreformen i kraft og antallet fylker i Norge ble redusert til 11. Vinterferie-uka var tidligere planlagt fylkesvis, og noen av skoleferiene 2020-2021 ble planlagt ut fra de tidligere fylkesgrensene.

Tema: Kalender, Ferie, Skolerute