Hjem   Sol & Måne   Tredje kvarter

Halvmåne i siste kvarter

Halvmånen i siste kvarter er når halve måneskiva er opplyst og månen har fullført trekvart runde rundt jordkloden.

A Last Quarter Moon, also called Half Moon, where the left half of the Moon is lit up.

Halvmånen i siste kvarter.

©iStockphoto.com/Lio22

Halve måneskiva opplyst

Månefasen siste eller tredje kvarter kalles vanligvis halvmåne siden vi kan se halve, eller 50%, av måneskiva opplyst av sollys.

Sola lyser opp månen

Månen avgir ikke eget lys, slik som sola og stjernene. Men månens overflate reflekterer sollys, og halve månen er alltid opplyst av direkte solstråler, akkurat som jordkloden. Unntaket er under måneformørkelser.

Hvor mye av månelyset (det reflekterte sollyset) vi kan se fra jordkloden, varierer fra dag til dag, og det er dette vi kaller månefaser.

Siste hovedfase

Teknisk sett varer denne månefasen bare det øyeblikket månen har nådd akkurat trekvart (3/4) runde av sin bane rundt jordkloden, derav navnet siste eller tredje kvarter (se illustrasjon).

Illustrasjon
Illustrasjon

Månens posisjon ved siste kvarter.

©timeanddate.no

Tidsintervallet fra nymåne til neste nymåne kalles en lunasjon eller en synodisk måned og varer i gjennomsnitt i 29,5306 døgn (eller 29 dager, 12 timer, 44 minutter og 3 sekunder).

I vestlig kultur deler vi lunasjonen i fire hovedfaser og fire mellomfaser.

Halvmåne / siste kvarter er den siste av de fire hovedfasene. De andre tre hovedfasene er nymåne, første kvarter / halvmåne og fullmåne.

I tillegg er det fire mellomfaser som opptar tiden mellom hovedfasene. Disse har ikke offisielle navn på norsk, men vi har valgt å kalle dem voksende månesigd (Waxing Crescent Moon), voksende måne (ny) (Waxing Gibbous Moon), minkende måne (ne) (Waning Gibbous Moon) og minkende månesigd (Waning Crescent Moon).

Samme fase ser forskjellig ut

Månefaser er de samme over hele verden, og den samme prosentandel av månens overflate er opplyst uansett hvor på kloden du befinner deg. Skillelinja mellom den mørklagte og den opplyste delen av måneskiva kalles terminatoren, og ved halvmåne går terminatoren vannrett gjennom måneskiva.

Fordi månen er litt ulikt rotert i forhold til hvor på jorda man er og tid på døgnet, varierer det hvordan halvmånen i siste kvarter ser ut. Noen steder ser man terminatoren gå rett opp ned, men andre ganger går terminatoren på skrå eller på tvers av måneskiva.

I tredje kvarter er omvendt side opplyst i forhold til første kvarter.

Illustrasjonen på våre månefase-sider viser omtrentlig hvordan månen er opplyst på mer en 5000 steder i verden.

Synlig etter midnatt

Halvmånen i siste kvarter står opp rundt midnatt og står i sør rundt soloppgang. Den kan videre svakt være synlig på himmelen om dagen, til månen går ned rundt midt på dagen.

Halvmånen i første kvarter er i motsetning synlig før midnatt, og står opp rundt midt på dagen og går ned ca. midt på natten i de fleste områder på jordkloden.

Påvirker tidevannet

Tidevannet på jorda er for det meste generert av månens gravitasjonskraft. Tidevannsforskjellene er størst ved fullmåne og nymåne når sola og månen står på rett linje på samme eller motsatt side av jorda. Ved halvmåne drar månen og sola i motsatt retning, og tidevannsforskjellene blir mindre.

Siste kvarter i kalenderen

Kalendersymbol for halvmåne i siste kvarter

Symbolet for siste kvarter i kalendere er en sirkel delt på midten med venstre side hvit og høyre side svart.

De andre hovedfasene har disse symbolene:
Kalendersymbol for nymåne = nymåne symbol for første kvarter = første kvarter Kalendersymbol for fullmåne = fullmåne

Symbolene viser den lyse og mørke siden av månen, slik de ser ut fra den nordlige halvkule. På den sørlige halvkule er motsatt side av månen opplyst, og halvmåne-symbolene kan derfor skape forvirring for de som bor der.

Tema: Astronomi, Måne