Hjem   Klokka   Skuddsekund

Hva er et skuddsekund?

Skuddsekund blir lagt til UTC (Koordinert universaltid) til for å kompensere for at jordklodens rotasjon rundt sin egen akse sakker ørlite over tid. 1 minutt har 61 sekunder når et skuddsekund legges til.

I Washington, var forrige skuddsekund lørdag 31. desember 2016 kl. 18:59:60.
UTC-tid var 31. desember 2016 kl. 23:59:60.

Illustrasjon

Jordklodens rotasjon rundt seg selv sakker ørlite i forhold til atomklokkene.

©iStockphoto.com/kvkirillov

Når kommer skuddsekundet?

Det ikke vil bli lagt til et skuddsekund i desember 2021.

Det meldte International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) i juli 2021. Den neste mulige datoen for et skuddsekund er 30. juni 2022.

Sist det ble lagt til et skuddsekund var 31. desember 2016 kl. 23.59.60 UTC.

Hvorfor legge til skuddsekund?

Vårt tidssystem UTC (koordinert universaltid) beregnes ved å koordinere to andre målesystemer for tid:

  1. Atomtid International Atomic Time – TAI
    Atomtid er konstant, og måles ved hjelp av over 400 helt presise atomklokker over hele verden.
    Ett sekund i en atomklokke er definert som «varigheten av 9 192 631 770 perioder av den stråling som svarer til overgangen mellom de to hyperfine nivåene i grunntilstanden for cesiumatomet 133Cs».
  2. Universaltid Universal Time – UT1
    Universaltid er basert på jordklodens rotasjon rundt sin egen akse, som ikke er konstant, men sakker ørlite over tid.

Atomur er for presise

Atomklokkene er programmert til å tikke jevnt og trutt i millioner av år. Sammenliknet med jordas rotasjon (universaltid), som bestemmer døgnets lengde, er atomklokkene rett og slett for nøyaktige.

Illustrasjon

Sammenliknet med jordklodens rotasjon er atomklokkene for nøyaktige.

©itimeanddate.com/Steffen Thorsen

Koordinerer tidsmålinger

Når forskjellen mellom universaltid og UTC nærmer seg 0,9 sekunder, koordinerer man de to tidssystemene ved å legge til et skuddsekund. Derfor har tidssystemet vårt fått navnet «koordinert» universaltid.

Hvem bestemmer når?

Det er organisasjonen The International Earth Rotation System Service (IERS) som overvåker forskjellen mellom jordas rotasjon og atomtid, og som kunngjør når vi må legge til skuddsekund enten i slutten av juni eller desember hvert år.

Det er tilsammen lagt til 27 skuddsekund siden 1972, da UTC ble verdens tidsstandard og man begynte med skuddsekund. Den gang lå universaltid 10 sekunder bak atomtid, og siden har jordklodens rotasjon sakket ytterligere 27 sekunder (se tabellen).

37 sekunders forskjell

Tilsammen er det altså 37 sekunders forskjell mellom atomtid og UTC.

Men dette betyr ikke at dagene er blitt 37 sekunder lengre. Derimot betyr det at de 27 døgnene man la til et skuddsekund var 86 401 sekunder lange, i stedet for de vanlige 86 400.

Tema: Klokke, Skuddår, Astronomi