Hjem   Tidssoner   UTC

UTC er tidsstandarden i verden

UTC er forkortelsen for Coordinated Universal Time (koordinert universaltid). Det er ikke en tidssone, men en standard for tid i hele verden, og utgangspunktet for alle verdens tidssoner.

Illustrasjon

Meridianen i Greenwich, London er forgjengeren til UTC.

©iStockphoto.com/stocknshares

Ikke en tidssone

For at alle verdens klokker skal måle tiden på samme måte, må vi ha et likt utgangspunkt.

UTC, koordinert universaltid på norsk, er tidsstandarden som landene er enige om å bruke. Forkortelsen er UTC uansett hva den nasjonale oversettelsen er.

UTC er ikke en tidssone, og ingen land bruker den som sin tidssone. Derimot er UTC utgangspunktet for alle verdens tidssoner, og beskrives som avvik, enten + eller -, fra UTC.

Blandes ofte med GMT

Det har vært offisielle tidsstandarder i verden siden 1884, og fram til 1972 var Greenwich Mean Time (GMT) tidsstandarden. Men selv om UTC overtok som standard allerede i 1972, er det fremdeles mange som tror at GMT er standarden.

Dette kan noen ganger skape forvirring, ettersom GMT eksisterer fremdeles. I dag er den imidlertid bare en tidssone. GMT er tidssone i Storbritannia og noen andre land i Europa og Afrika. Når det er sommertid bruker Storbritannia British Summer Time (BST) som ligger en time foran UTC.

Bare Island har GMT som normaltid hele året (de bruker ikke sommertid).

Tidssoner i Norge

Norge er normaltidssonen Central European Time (CET). CET ligger en time foran UTC, som skrives UTC +1.

Fra siste søndag i mars har vi sommertid da vi stiller klokka en time fram. Da heter tidssonen Central European Summer Time (CEST) og ligger to timer foran UTC, som skrives UTC +2.

Hvordan defineres UTC?

Koordinert universaltid (UTC) beregnes ved å kombinere to andre målesystemer for tid, nemlig International Atomic Time (TAI) (atomtid) og Universal Time (UT1) (universaltid på norsk).

  • Universaltid UT1 måler hastigheten på jordas rotasjon rundt seg selv. Jordkloden roterer nemlig ikke med konstant hastighet, men sakker ørlite over tid.
  • Atomtid er derimot konstant. Atomklokker er laget for å vise samme tid i millioner av år.

Justerer med skuddsekund

Ettersom atomklokkene går med samme fart hele tiden, må atomtiden innimellom justeres, slik at de er blir synkronisert med UT1. Dette skjer ved at man legger til eller trekker fra et skuddsekund.

Når man skal beregne UTC, koordinerer man UT1 og TAI, og derfor kalles det «koordinert» universaltid.

Tema: Klokke