Hjem   Klokka   Sommertid   Normaltid

Normaltid i Norge – før og etter sommertid

Normaltid begynner siste søndag i oktober og slutter når sommertid starter, siste søndag i mars. Det kan bli slutt på å stille klokka fram og tilbake i 2021.

Fifth Avenue Clock with the Flatiron Building at the background in New York City.

Klokka stilles fram en time til sommertid.

©iStockphoto.com/JaysonPhotography

Sommertid startet: 29. mars 2020

Natt til søndag, 29. mars 2020, kl. 02.00, stilte vi klokka en time fram til kl. 03.00 fra normaltid til sommertid.

Sommertid slutter: 25. okt 2020

Natt til søndag 25. okt 2020, kl 03.00 stiller vi klokka en time tilbake fra sommertid til normaltid.

EU ønsker å avslutte for godt

I mars 2019 stemte EU-parlamentet for at sommertidsdirektivet skal oppheves. Planen er at EU og samarbeidsland som Norge skal slutte å stille klokka en time fram og tilbake fra høsten 2021. Medlemslandene må selv ta stilling til om de vil følge permanent sommertid eller om de vil stille klokka tilbake til permanent normaltid.

Forslaget er basert på resultatet av en undersøkelse i 2018, hvor 4,6 millioner svar fra samtlige 28 EU-medlemsland kom inn. Hele 84 % av de som svarte, oppga at de ønsker å slutte med å stille klokka fram og tilbake om våren og høsten.

Vurderer norsk folkeundersøkelse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa til NRK i oktober 2018 at Norge bør ha en folkeundersøkelse for å kunne være med på diskusjonen. Det er fremdeles uklart når en slik undersøkelse eventuelt blir gjennomført.

Hvorfor har vi sommertid?

Klokka følger hagemøblene

Vi stiller klokka én time fram om våren, og én time tilbake om høsten.

En huskeregelregel for hvordan vi stiler klokka for sommertid er at man tar hagemøblene fram om våren og setter dem tilbake om høsten.

Sommertid: Lokal tid og dato i hele verden

Fra CET til CEST

Tidssonen vi bruker i Norge når det er normaltid er Central European Time (CET), mens når det er sommertid, bruker vi Central European Summer Time (CEST).

Hvor lenge varer sommertiden?

Sommertiden i Norge varer 31 uker, tilsammen 217 dager. Resten av året følger vi normaltid.

Sommertid-statistikk

Tema: Sommertid, Klokke