Hjem   Tidssoner   GMT – Greenwich Mean Time

Greenwich Mean Time – GMT Time Zone (Normaltid)

Tidssonenavn, koder og forkortelser for normaltid og sommertid i hele verden.

Tidssone kart av GMT
For tiden: GMT.
Områder med samme lokaltid (UTC +0).
For tiden: GMT – Greenwich Mean Time.
Samme tidssone-avvik som GMT (UTC +0) men med forskjellig navn på tidssonen.

Greenwich Mean Time (GMT) avviker ikke fra koordinert universaltid (UTC). Denne tidssonen brukes når det er normaltid i Europa, Afrika, Nord-Amerika, Antarktis.

Interaktivt tidssonekart

Hvor og når er GMT i bruk?

Europa

Europeiske land/territorier har GMT hele året:

Europeiske land/territorier har GMT om vinteren og IST eller BST om sommeren:

Afrika

Nord-Amerika

Grønnlandske områder har GMT hele året:

Antarktis

Steder i Antarktis hvor sommertid er GMT og normaltid er CEST

Andre tidssoner i UTC +0

Det finnes andre tidssoner med samme UTC-avvik som GMT, men de har et annet navn: