Hjem   Kalender   Merke- & helligdag   Norge   Pinseaften
Flagg for Norge

Pinseaften 2024 i Norge

Pinseaften er ikke en helligdag, men er dagen før første pinsedag. Butikker og ølsalg stenger likevel tidligere enn vanlig de fleste steder.

Er Pinseaften en offentlig fridag?

Dette er ikke en helligdag, men en såkalt halv fridag. Offentlige kontorer, bedrifter og butikker har vanligvis redusert åpningstid, noen er stengt hele dagen.

Kirka har bursdag i pinsen: Vestpollen kapell i Lofoten.

©iStockphoto.com/kokodrill

Feirer aftenen før høytiden

I Norge har det tradisjonelt vært vanlig å feire store høytider kvelden før. Folk flest hadde få fridager, men kunne hente seg inn igjen på selve høytidsdagen. Derfor er det vanlig i Norge å feire julaften, nyttårsaften, påskeaften og sankthansaften.

Stengt eller åpent?

Pinseaften er alltid en lørdag, men butikker er pålagt å stenge senest klokka 16.00. Restauranter og utesteder, kino og teater er vanligvis åpne.

Ølsalget holder åpent pinseaften, men klokkeslettet salget stenger varierer fra kommune til kommune.

Polet er åpent pinseaften

Pinseaften 2017 var første år Vinmonopolet er åpent på pinseaften. Tidligere år var det stengt. Fra og med desember 2016 har vinmonopolet vært åpent både nyttårsaften, påskeaften og pinseaften. Det vil fremdeles holdes stengt på julaften.

valgdager er polet nå åpent. Åpningstidene for alkoholutsalg ble forandret etter en lovendring i 2015.

Statskirken oppløst i 2012

Selv om ble Norges grunnlov ble endret i 2012, og stat og kirke ble adskilt, står fremdeles de kristne helligdagene sterkt, og gjenspeiler seg blant annet i loven om arbeidstid og åpningstider.

Pinsen i kirken

Pinsen er den dagen Bibelen forteller at Den hellige ånd kom ned til jorden. Etter at Jesus ble korsfestet og døde på langfredag lå han død i graven på påskeaften, men sto opp igjen fra de døde tredje dag, altså første påskedag.

Seks uker senere, på Kristi himmelfartsdag, forteller bibelen at Jesus for opp til himmelen. De 12 disiplene ble alene igjen under den jødiske pinsefeiringen. Bibelen forteller at med ett fyltes huset de var i av et kraftig vindkast, og flammer, som skal illustrere Den Hellige ånd, satte seg på disiplene. Plutselig kunne disiplene alle verdens språk, og alle de tilreisende kunne med ett forstå alt disiplene sa. Dette er en av forklaringene til at den kristne pinsebevegelsen legger særlig vekt på tungetale.

Kirkens fødselsdag

Én av dem holdt da en tale som overbeviste 3000 mennesker om at Jesus var Guds sønn. De 3000 ble døpt, og ble den første kristne menigheten. Den kristne kirke regner derfor pinsen som kirkens grunnleggelsesdag.

Pinse er 50. påskedag

Selve ordet pinse kommer fra det greske ordet “pentekoste”, som betyr femti. Første pinsedag kalles også 50. påskedag fordi den alltid er den 50. dagen, altså 49 dager etter første påskedag.

Når markeres Pinseaften andre år?

ÅrstallUkedagDatoNavnHva slags merkedag
2019lør8. junPinseaftenMerkedag
2020lør30. maiPinseaftenMerkedag
2021lør22. maiPinseaftenMerkedag
2022lør4. junPinseaftenMerkedag
2023lør27. maiPinseaftenMerkedag
2024lør18. maiPinseaftenMerkedag
2025lør7. junPinseaftenMerkedag
2026lør23. maiPinseaftenMerkedag
2027lør15. maiPinseaftenMerkedag
2028lør3. junPinseaftenMerkedag
2029lør19. maiPinseaftenMerkedag

Vi er nøye med å researche og oppdatere hellidagsdatabasen. Likevel kan noen av datoene i tabellen være foreløpige. Dersom du finner feil, ber vi deg si fra.