Hjem   Kalender   Merke- & helligdag   Norge   Unionsoppløsningen
Flagg for Norge

Unionsoppløsningen 2024 i Norge

Er Unionsoppløsningen en offentlig fridag?

Unionsoppløsningen er ikke en offentlig fridag. Butikker og bedrifter har normale åpningstider for denne ukedagen.

Norsk flagg heises på Kristiansten festning ved unionsoppløsningen i 1905.

Flaggskifte i 1905.

Trondheim byarkiv

Hva er unionsoppløsningen?

Unionsoppløsningen 7. juni markerer dagen Norge ble selvstendig etter å ha vært i union med Sverige i nesten 100 år.

Svenskeunionen ble opprettet etter at Danmark, som sloss på Napoleons side i Napolons-krigene, måtte gi fra seg Norge som krigsbytte til Sverige i 1814. Utgangspunktet var en union mellom to selvstendige stater med hvert sitt parlament og hver sin grunnlov. Samtidig hadde rikene felles svensk konge og felles utenrikspolitikk som ble styrt fra Sverige.

Underlegen i unionen

Norge hadde ikke egne konsulat og utenriksstasjoner, og var underlegen i en union som i utgangspunktet skulle være mellom to selvstendige stater. Konsulatsaken utviklet seg etterhvert til en norsk kampsak, og selv om stortinget hadde vedtatt å opprette egne konsulatvesen ville ikke svenske kong Oscar godkjenne vedtaket i over 10 år.

Da konsulatsaken dukket opp på nytt i 1904 toppet det seg da Sverige insisterte på å ha det endelige ordet i alle uenigheter, og at den svenske utenriksministeren kunne suspendere norske diplomater. Kravet fra den norske regjeringen var at disse punktene måtte fjernes, men det ville ikke svenskene gå med på.

Folket stemte for oppløsning

11. mars 1905 ble det dannet en ny norsk regjering, og en ny konsulatlov ble vedtatt. Igjen ble konsulatloven vedtatt i stortinget, men likevel ikke godkjent av kong Oscar. Da la regjeringen fram avskjedssøknaden sin fra unionen. Denne ble vedtatt i stortinget 7. juni 1905.

Men Sverige ville ikke uten videre akseptere det norske vedtaket og forlangte en folkeavstemming for å se om det norske folket var enige med stortinget. 13. august 1905 gikk 368 392 menn med stemmerett til urnene. 368 208 stemte ja til unionsoppløsningen. Bare 184 stemte nei.

26. oktober 1905, etter noen anspente måneder med militærberedskap på begge sider av grensen, anerkjente kong Oscar Norge som en selvstendig stat, uavhengig av unionen.

Når markeres Unionsoppløsningen andre år?

ÅrstallUkedagDatoNavnHva slags merkedag
2019fre7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2020søn7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2021man7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2022tir7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2023ons7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2024fre7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2025lør7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2026søn7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2027man7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2028ons7. junUnionsoppløsningenFlaggdag
2029tor7. junUnionsoppløsningenFlaggdag

Vi er nøye med å researche og oppdatere hellidagsdatabasen. Likevel kan noen av datoene i tabellen være foreløpige. Dersom du finner feil, ber vi deg si fra.