Hjem   Kalender   Merke- & helligdag   Norge   Langfredag
Flagg for Norge

Langfredag 2025 i Norge

Langfredag er en bevegelig helligdag i påsken, også kalt den stille uke, og markerer at Jesus ble korsfestet.

Jesu korsfestelse fra Nidarosdomen i Trondheim

©bigstockphoto.com/Nik_Sorokin

Er langfredag en offentlig fridag?

Langfredag er en bevegelig helligdag og faller, naturlig nok, alltid på en fredag. Den er offentlig fridag hvor folk flest har fri og de fleste bedrifter er stengt. Alle norske skoler er stengt i påskeferien.

Langfredag er den tredje helligdagen i påsken. Dagen før er skjærtorsdag, mens dagen etter er påskeaften, fulgt av første påskedag og annen påskedag.

Stengt eller åpent?

Påsken i Norge kalles ofte den stille uke, og på langfredag er offentlige kontorer, banker og de aller fleste butikker stengt. Unntakene er såkalte Brustad-buer eller storkiosker, bensinstasjoner og hagesenter, som har åpent alle helligdagene i påsken, om enn med noe kortere åpningstider.

I mai 2012 ble Norges grunnlov endret, og stat og kirke ble adskilt. Men fremdeles står de kristne helligdagene sterkt, og gjenspeiler seg i Norges lover om arbeidstid.

Påskeformelen – Når er påsken?

Påsken er bevegelig og er på forskjellige datoer hvert år. Datoen for den kristne påsken henger sammen med månefasene og vårjevndøgn.

Påskeformelen er slik: Første påskedag er den første søndagen etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Men kirken har fastsatt 21. mars som vårjevndøgn, selv om datoen for vårjevndøgn i realiteten varierer mellom 19., 20. og 21. mars.

Påske­dagen kan falle på 35 forskjellige datoer, den tidligste er 22. mars, og den seneste påskemorgenen er 25. april. Neste gang påskemorgen er 22. mars er i 2285 og neste påskedag på 25. april er i 2038.

Til fjells eller bypåske

Hagesenter holder åpent som vanlig for søndager, og mange bruker påsken til å starte hagesesongen. Andre drar på hytta og mange drar til fjells, særlig når det er godt skiføre. Men selv om det er vanlig å ha fri, betyr ikke det at “alle drar på påskeferie”. Bare rundt 15 prosent av Norges innbyggere drar bort i påsken, resten blir hjemme, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ulovlig med støy

Det er også stille fordi det ikke er lov til å lage unødig støy på disse dagene. Hverken hamring eller bruk av motoriserte verktøy og hageredskaper som plenklipper eller hekkesaks er lov.

Hva betyr langfredag?

Langfredag er dagen da, ifølge Biblen, Jesus ble pint og døde på korset. Dagen har fått sitt navn fordi den er kristendommens lengste og mest sorgtunge dag.

Gudtjenester i kirkene

I kirkene er Langfredag en sorgens dag, og alteret står upyntet. Jesus sin lidelseshistorie er tema for gudstjenestene, og den liturgiske fargen er rød.

Langfredag i bibelen

Bibelen forteller at Jesus ble forhørt og torturert hos den romerske guvernøren Pontius Pilatus, men han fant ikke Jesus skyldig i en forbrytelse som kunne dømmes med døden. Ifølge den jødiske påske-tradisjonen, var det vanlig å benåde en fange. Men da Pilatus ba folkemassen om å velge mellom Jesus og en annen forbryter, Barabbas, valgte de å benåde Barabbas. Pilatus vasket da sine hender for å vise at han ikke kunne holdes ansvarlig for Jesu henrettelse.

Korsfestelsen

Jesus dømtes til døden ved korsfestelse, som var en vanlig henrettelsesmetode på den tiden. Jesus måtte selv bære korset til Golgata, begravelses- og henrettelsesplassen utenfor Jerusalem.

Han fikk en tornekrone på hodet, fordi han skulle ha utropt seg til jødenes konge, og ble naglet til korset, hvor han gjennom seks timer døde en lang og pinefull død.

Reklamefri på norsk TV

Langfredag markeres blant annet med reklamefri i norsk radio og TV. De andre reklamefrie dagene er første påskedag, første pinsedag og første juledag.

Når markeres Langfredag andre år?

ÅrstallUkedagDatoNavnHva slags merkedag
2019fre19. aprLangfredagHelligdag
2020fre10. aprLangfredagHelligdag
2021fre2. aprLangfredagHelligdag
2022fre15. aprLangfredagHelligdag
2023fre7. aprLangfredagHelligdag
2024fre29. marLangfredagHelligdag
2025fre18. aprLangfredagHelligdag
2026fre3. aprLangfredagHelligdag
2027fre26. marLangfredagHelligdag
2028fre14. aprLangfredagHelligdag
2029fre30. marLangfredagHelligdag

Vi er nøye med å researche og oppdatere hellidagsdatabasen. Likevel kan noen av datoene i tabellen være foreløpige. Dersom du finner feil, ber vi deg si fra.