Hjem   Sol & Måne   Nordlys

Hva er nordlys?

Nordlys (aurora borealis) er et lysfenomen som oppstår når elektriske partikler fra sola kolliderer med jordas atmosfære.

Illustrasjon
Illustrasjon

Nordlys oppstår rundt jordas poler.

©timeanddate.no

Kollisjoner i atmosfæren

Nordlys oppstår når enorme gasskyer med energiladede protoner og elektroner fra sola blir slynget ned i atmosfæren. Dette kalles solvinden.

Når partiklene kolliderer med jordklodens magnetfelt, blir de ledet mot en sirkel rundt nordpolen, og energien som frigjøres slippes ut som lys på nattehimmelen.

Solvinden styrer nordlyset

Hyppigheten og varigheten av nordlys er avhengig av solvinden. Når det er solstormer på sola, blir det mer solvind, og dermed mer nordlys. Dersom det er mye aktivitet på sola kan det føre til nordlys i tre til fire dager etterpå.

Jordas magnetisme beskytter

Jorda bombarderes kontinuerlig av solvinden, men i mellomrommet mellom solvindene og jordas magnetiske felt, oppstår et område som heter magnetosfæren. Den fungerer som en kappe som beskytter jordkloden mot solvinden.

Rundt polene er det åpninger i magnetosfæren, og her slippes solvinden inn. Det er der nordlyset oppstår.

Illustrasjon

Nordlys over nattehimmelen i Tromsø.

©iStockphoto.com/Joachim Kleine-Büning

Hvor kan jeg se nordlys?

I Norge er det størst sjanse for å se nordlyset i nord fra omtrent Brønnøysund til Kirkenes og på Svalbard. Nordlys kan også sees i Sverige, Finland, Russland, Alaska, Canada, Island og Grønland. Dersom aktiviteten på sola er høy kan lyset ses lenger sør i Norge, Nord-Amerika og Europa.

Når er nordlyset synlig?

Det går bare an å se nordlys når det er mørkt, og mellom høstjevndøgn i september og vårjevndøgn i mars er det best mulighet til å se det på nattehimmelen.

I mørketiden i desember og januar er det mindre vanlig, men det er til gjengjeld mørkt hele døgnet. Sikten er selvsagt avhengig av været, og skyfri himmel er best.

Flere farger og former

Nordlys kommer i alle spekterets farger. Hvilken farge det kommer i, kommer an på hvilket type atom som er involvert i kollisjonen, men grønt, rødt, lilla og blå er vanlig.

Nordlys oppstår i den øvre delen av atmosfæren, fra 80 til 500 kilometer over jordas overflate. Lyset kommer i flere former, det vanligste er buer og bånd som beveger over himmelen fra øst til vest.

Samme i sør

Nordlys er også kjent som aurora borealis som er det latinske navnet på fenomenet. Det motsatte, sørlys, finnes på den sørlige halvkule. Det heter aurora australis, og fungerer akkurat på samme måte som nordlyset. Sørlyset kan sees fra de sørligste delene av Antarktis, Chile, Argentina, New Zealand og Australia.

Fellesbetegnelsen for aurora borealis og aurora australis, er aurora polaris. Dette er fordi lyset kan kun oppstå ved polene, og derfor kalles nordlys også polarlys.

Tema: Astronomi, Sol