Hjem   Kalender   Merke- & helligdag   Norge   Skjærtorsdag
Flagg for Norge

Skjærtorsdag 2024 i Norge

Skjærtorsdag er en bevegelig helligdag i påsken. Folk flest har fri og de aller fleste butikker og bedrifter er stengt.

Maleri av Jesu siste måltid med displene.

Den første nattverden fant sted på skjærtorsdag.

©iStockphoto.com/sedmak

Er Skjærtorsdag en offentlig fridag?

Skjærtorsdag er en bevegelig helligdag og faller, naturlig nok, alltid på en torsdag. Det er den tredje helligdagen i påsken, også kalt den stille uke. Dagen etter er langfredag, fulgt av påskeaften, første påskedag og andre påskedag.

Skolene har påskeferie, og mange arbeidstakere tar ut fridager i forbindelse med påskeuka.

Stengt eller åpent?

Skjærtorsdag er offentlige kontorer, banker og de aller fleste butikker stengt.

Unntakene er såkalte Brustad-buer eller storkiosker, bensinstasjoner og hagesenter, som har åpent alle helligdagene i påsken, om enn med noe kortere åpningstider.

I mai 2012 ble Norges grunnlov endret, og stat og kirke ble adskilt. Men fremdeles står de kristne helligdagene sterkt, og gjenspeiler seg i Norges lover om arbeidstid.

Påskeformelen – Når er påsken?

Påsken er bevegelig og er på forskjellige datoer hvert år. Datoen for den kristne påsken henger sammen med månefasene og vårjevndøgn.

Påskeformelen er slik: Første påskedag er den første søndagen etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Men kirken har fastsatt 21. mars som vårjevndøgn, selv om datoen for vårjevndøgn i realiteten varierer mellom 19., 20. og 21. mars.

Påske­dagen kan falle på 35 forskjellige datoer, den tidligste er 22. mars, og den seneste påskemorgenen er 25. april. Neste gang påskemorgen er 22. mars er i 2285 og neste påskedag på 25. april er i 2038.

Bypåske eller fjellet?

Selv om mange har fri, betyr ikke det at "alle" drar på påskeferie. Bare rundt 15 prosent av Norges innbyggere drar bort i påsken, resten blir hjemme, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Hvis været er bra, bruker mange påsken til å starte hagesesongen, men det avhenger også av når på året påsken er.

Ulovlig med støy

Det er også stille i påsken fordi det ikke er lov til å lage unødig støy på disse dagene. Hverken hamring eller bruk av motoriserte verktøy og hageredskaper som plenklipper eller hekkesaks er lov.

Hva betyr skjærtorsdag?

Selve navnet skjærtorsdag kommer fra norrønt skíra som betyr å rense, altså renselsestorsdag. I gammel tid ble de som var bannlyst tatt opp igjen i kirkens samfunn på skjærtorsdag, og det er sannsynligvis dette som har gitt navn til dagen på norsk. Å bli lyst i bann eller bannlyst, vil si at man ble forvist fra samfunnet i en periode som straff for en forbrytelse.

Gudtjenester i kirkene

I kirken feires skjærtorsdag med gudstjenester til minne om Jesu siste måltid sammen med disiplene, også kjent som den første nattverden. Nattverden er et av de viktigste symbolene på kristen tro.

Skjærtorsdag i andre land

Les mer om Skjærtorsdag.

Når markeres Skjærtorsdag andre år?

ÅrstallUkedagDatoNavnHva slags merkedag
2019tor18. aprSkjærtorsdagHelligdag
2020tor9. aprSkjærtorsdagHelligdag
2021tor1. aprSkjærtorsdagHelligdag
2022tor14. aprSkjærtorsdagHelligdag
2023tor6. aprSkjærtorsdagHelligdag
2024tor28. marSkjærtorsdagHelligdag
2025tor17. aprSkjærtorsdagHelligdag
2026tor2. aprSkjærtorsdagHelligdag
2027tor25. marSkjærtorsdagHelligdag
2028tor13. aprSkjærtorsdagHelligdag
2029tor29. marSkjærtorsdagHelligdag

Vi er nøye med å researche og oppdatere hellidagsdatabasen. Likevel kan noen av datoene i tabellen være foreløpige. Dersom du finner feil, ber vi deg si fra.