Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er en av dagene i påsken, dagen før langfredag. I de fleste land er det en normal arbeidsdag, men i noen land er det helligdag.

Maleri av den første nattverden med Jesus sittende i midten ved bordet omkranset av disiplene.

Den første nattverden er et kjent motiv i kirkekunsten.

©iStockphoto.com/sedmak

Normal arbeidsdag

I Norge er skjærtorsdag en helligdag. Arbeidstakere med ordinær arbeidstid har fri, og de aller fleste butikker er stengt.

I store deler av den kristne verden er det normal arbeidstid på skjærtorsdag. Det er imidlertid utbredt at skolene har påskeferie som også inkluderer skjærtorsdag.

Hvor er skjærtorsdag fridag?

Skjærtorsdag er en helligdag i blant annet disse landene:

Påskeuka

Dagen etter skjærtorsdag er langfredag, fulgt av påskeaften, første påskedag og andre påskedag. Søndagen før er palmesøndag. Påsken blir også kalt den stille uke eller den hellige uke.

Skjærtorsdag i kristendommen

I kirken feires skjærtorsdag med gudstjenester og messer til minne om Jesu siste måltid sammen med disiplene før han ble korsfestet dagen etter. Måltidet er også kjent som den første nattverden, som er et av de viktigste symbolene på kristen tro.

Dag for renselse

Selve navnet skjærtorsdag kommer fra norrønt skíra som betyr å rense, altså renselsestorsdag. Dette henger trolig sammen med at Jesus, ifølge bibelen, påtok seg rollen til en tjener og vasket disiplenes føtter.