Hjem   Kalender   Måneder   Mars

Årets tredje måned er mars

Mars har 31 dager og er oppkalt etter den romerske guden Mars. Den er den tredje av årets 12 måneder i den norske almanakken og den internasjonale standarden ISO 8601.

Furutre på høyfjell i vårsol.

Mars er den første vårmåneden.

©bigstockphoto.com/Eugene Sergeev

Måneden er den tredje i dagens moderne gregorianske kalender, og i forgjengeren den julianske kalenderen.

Den romerske guden Mars

Måneden er oppkalt etter den romerske krigsguden Mars, og ble kalt Martius allerede i den enda tidligere romerske kalenderen.

Vårjevndøgn er alltid i mars

Kvinnemåned

Mars er tradisjonelt sett den første vårmåneden, ble sett på som kvinnenes måned i norrøn tid. Måneden ble kalt Goe på norrønt.

Tema: Kalender, Måned