Hjem   Kalender   Ukedag   Lørdag

Lørdag er vaskedag

Lørdag er den sjette dagen i uka i Norge og i den internasjonale standarden ISO 8601. Navnet kommer fra laugardagr som betyr vaskedag på norrønt.

Ruins of Temple of Saturn in Rome, Italy.

Tempelet til Saturn i Roma, derav Saturday.

©bigstockphoto.com/josefkubes

Lørdag kommer etter fredag og før søndag i dagens Gregorianske kalender.

Oppkalt etter vaskedag

Lørdag kommer av det norrøne laugardagr, som betyr vaskedag. Dagen ble brukt i norrøn tid til rituelle vaskeseremonier. I den romerske kalenderen er lørdagen Saturns dag, og har på engelsk fått navnet Saturday.

Lørdag er sjette dagen i uka i Norge og ifølge den internasjonale standarden ISO 8601, hvor uka begynner med mandag. Flere andre land, f. eks USA, begynner uka på søndagen, mens andre igjen, særlig muslimske land, starter uka på lørdagen.

Tema: Kalender, Ukedag