Hjem   Kalender   Skoleruta 2013-2014

Skoleåret 2013-2014

Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Pinse | Sommerferie

Skoleruta 2014 – 2015 | Skoleruta 2015 – 2016 | Skoleruta 2016 – 2017 | Kalender med uker og helligdager

Måned

Dato

Ferie / fridager

August 201319. – 23. august Første skoledag etter sommerferien varierer fra skole til skole, sjekk skolens nettsider
September 201330. sep – 4. okt (Uke 40)Høstferie - oversikt over hele landet De fleste fylker har en uke, noen steder bare to dager.
30.09 – 4.10 (uke 40) Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oppland, Oslo, Vest-Agder, Vestfold og Østfold
Oktober 20137. – 11. okt (Uke 41)
eller

2 eller 3 dager i uke 41
Høstferie
7.10 – 11.10 (Uke 41): Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Rogaland,
Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark

7.-8.10 eller 9.-11.10 (uke 41) Finnmark, Nordland og Troms

November 2013--Ingen nasjonale fridager – sjekk evt. planleggingsdag med skolen lokalt
Desember 201320. desember Siste skoledag før juleferien varierer, sjekk skolens hjemmesider
Januar 20142. januar (Uke 2)Første skoledag etter nyttår varierer fra skole til skole, sjekk nettsidene lokalt
Februar 20143. – 14. februar (Uke 7)
10. – 14. februar (Uke 7)
eller
17. – 21. februar (Uke 8)
eller
24. – 28. februar (Uke 9)

eller
Vinterferie - oversikt over hele landet – Varierer fylkesvis
Mars 20143. – 7. mars (Uke 10)En uke vinterferie – Varierer fylkesvis og fra år til år, og vedtas høsten før skoleåret starter
April 201414. – 21. april (Uke 16+)
(22. april)
Påskeferie
Planleggingsdag (fri for elevene) svært mange steder. Sjekk skolens hjemmesider
Mai 2014 1. mai
17. mai (lørdag)
29. mai
Offentlig høytidsdag
Grunnlovsdagen (Norges nasjonaldag)
Kristi himmelfartsdag
Juni 20149. juni
18. – 20. juni
Andre pinsedag
Siste skoledag før sommerferien varierer fra skole til skole, sjekk nettsidene lokalt

Planleggingsdager

I tillegg til skoleferiene, kommer fem planleggingsdager hvor elevene har fri. Skolene bestemmer selv når planleggingsdagene skal være, og de varierer selv innenfor samme kommune, så sjekk skolens nettsider for å være helt sikker.

Skoleruta blir endelig vedtatt senest høsten før skoleåret starter, og fastsettes av Fylkesmannen.

Reklame