Hjem   Info   Lenking

Lenke-policy for timeanddate.no

Du kan fritt lenke til timeanddate.no fra både private, kommersielle og interne nettsider eller blogger, så sant du ikke endrer innholdet eller gir inntrykk av at lenkene er en del av ditt/deres eget nettsted.

Illustrasjon

Det er lov å lenke til timeanddate.no, så lenge du følger reglene.

©timeanddate.com

Du kan lenke til timeanddate.no og timeanddate.com med vanlige lenker fra private, organisasjons- eller kommersielle sider.

Du kan imidlertid ikke:

  • Endre innholdet i de lenkede sidene på noen måte uten tillatelse.
  • Lenke til enkeltbilder, applets eller direkte til et bilde eller applet. Men du kan lenke til en side på timeanddate.no som inneholder applet / image.
  • Gi inntrykk av at timeanddate.no er en del av ditt eget nettsted.
  • Gi inntrykk av at nettstedet ditt er en del av timeanddate.no, enten ved å bruke logoen eller teksten slik brukeren vil oppfatte det slik.
  • Sende uønsket e-post (e-post til personer som ikke har registrert seg til en adresseliste) som inneholder adressen til en hvilken som helst ressurs på timeanddate.no.

Kreditering

Du har lov til å publisere eller inkludere nettadressen (url) til en side på timeanddate.no i avis, magasin, TV- eller radioprogram. For brukervennlighetens skyld, anbefaler vi at du velger adressen til en av hovedsidene med en kort URL, slik som f.eks. timeanddate.no for hovedsiden, timeanddate.no/klokka/ for Verdensuret og timeanddate.no/kalender/ for kalenderen. Du står imidlertid fritt til å velge sider med lengre URL.

Dersom du lenker til oss, setter vi pris på om du sender oss en e-post om det til: kontakt@timeanddate.no