Hjem   Sol & Måne   Asteroider

Hva er en asteroide?

Asteroider er små steinete klumper som kretser rundt Solen.

Illustrasjon

En 3D-modell av en asteroide.

©bigstockphoto.com/Elenarts

Laget av jern og stein

Asteroider består av jern og stein og har fast og ujevn form. Disse små himmellegemene beveger seg i bane rundt Solen og stammer sannsynligvis fra samme prosess som dannet planetene for rundt 4,6 milliarder år siden.

Oppdaget i 1801

Den første asteroiden, Ceres, ble oppdaget i 1801 av den italienske presten og astronomen Giuseppe Piazzi.

I dag er Ceres klassifisert som dvergplanet. I de mer enn 200 årene som har gått siden Piazzis oppdagelse, er mer enn 800 000 asteroider identifisert. 520 000 av disse har fått nummer og ca. 30 000 har fått navn.

Meteorer kan være asteroidestøv

Noen meteorskurer består av stjerneskudd som er dannet av støv og partikler fra asteroider, mens de fleste kommer fra kometer.

Tema: Astronomi, Meteorer