Hjem   Tidssoner   TOT – Tonga Time

Tonga Time – TOT Time Zone (Normaltid)

Tidssonenavn, koder og forkortelser for normaltid og sommertid i hele verden.

Tidssone kart av TOT
For tiden: TOT.
Områder med samme lokaltid (UTC +13).
For tiden: TOT – Tonga Time.
Samme tidssone-avvik som TOT (UTC +13) men med forskjellig navn på tidssonen.

Tonga Time (TOT) er 13 timer foran koordinert universaltid (UTC). Denne tidssonen brukes når det er normaltid i Stillehavet.

Interaktivt tidssonekart

Hvor og når er TOT i bruk?

Stillehavet

Stillehavsland har TOT om vinteren og TOST om sommeren:

Andre tidssoner i UTC +13

Det finnes andre tidssoner med samme UTC-avvik som TOT, men de har et annet navn: