Hjem   Tidssoner   PYT – Paraguay Time

Paraguay Time – PYT Time Zone (Normaltid)

Tidssonenavn, koder og forkortelser for normaltid og sommertid i hele verden.

Tidssone kart av PYT
For tiden: PYT.
Områder med samme lokaltid (UTC -4).
For tiden: PYT – Paraguay Time.
Samme tidssone-avvik som PYT (UTC -4) men med forskjellig navn på tidssonen.

Paraguay Time (PYT) er 4 timer bak koordinert universaltid (UTC). Denne tidssonen brukes når det er normaltid i Sør-Amerika.

Interaktivt tidssonekart

Hvor og når er PYT i bruk?

Sør-Amerika

Sør-amerikanske land har PYT om vinteren og PYST om sommeren:

Andre tidssoner i UTC -4

Det finnes andre tidssoner med samme UTC-avvik som PYT, men de har et annet navn: