Hjem   Tidssoner   HDT – Hawaii-Aleutian Daylight Time

Hawaii-Aleutian Daylight Time – HDT Time Zone (sommertid)

Tidssonenavn, koder og forkortelser for normaltid og sommertid i hele verden.

Tidssone kart av HDT
For tiden: HDT.
Områder med samme lokaltid (UTC -9).
For tiden: HDT – Hawaii-Aleutian Daylight Time.
Samme tidssone-avvik som HDT (UTC -9) men med forskjellig navn på tidssonen.

Hawaii-Aleutian Daylight Time (HDT) er 9 timer bak koordinert universaltid (UTC). Denne tidssonen avviker med Sommertid og brukes i: Nord-Amerika

Interaktivt tidssonekart

Hvor og når er HDT i bruk?

Nord-Amerika

Andre tidssoner i UTC -9

Det finnes andre tidssoner med samme UTC-avvik som HDT, men de har et annet navn: