Hjem   Tidssoner   AoE – Anywhere on Earth

Anywhere on Earth – AoE Time Zone (Normaltid)

Tidssonenavn, koder og forkortelser for normaltid og sommertid i hele verden.

Tidssone kart av AoE
For tiden: AoE.
Områder med samme lokaltid (UTC -12).
For tiden: AoE – Anywhere on Earth.
Samme tidssone-avvik som AoE (UTC -12) men med forskjellig navn på tidssonen.

Anywhere on Earth (AoE) er 12 timer bak koordinert universaltid (UTC). Denne tidssonen brukes når det er normaltid i Stillehavet.

Interaktivt tidssonekart

Hvor og når er AoE i bruk?

Stillehavet

Stillehavsland/territorier har AoE hele året:

Andre tidssoner i UTC -12

Det finnes andre tidssoner med samme UTC-avvik som AoE, men de har et annet navn: