Laylat al-miraj

Laylat al-miraj er en islamsk merkedag til minne om profeten Muhammeds himmelreise som feires den 27. dagen i den 7. måneden rajab.

Muhammed dro på en nattlig reise til Jerusalem.

©iStockphoto.com/Claudia Dewald

Nattlig reise til Jerusalem

Ifølge Koranen dro Muhammed på en nattlig reise (Isra) til Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem for å samtale med Allah i himmelen.

Datoen kan variere

Datoer for merkedager i islam avgjøres tradisjonelt av når man kan se månen på nattehimmelen etter nymånen. Denne skikken praktiseres litt ulikt i forskjellige land og trossamfunn.

Noen muslimske trossamfunn følger datoen som blir proklamert av religiøse autoriteter i andre land eller for den trosretningen de tilhører. Andre følger astronomiske observasjoner av månen på stedet de bor.