Hanukka, første dag

Hanukka, også kjent som tempelvigselsfesten, er en jødisk lysfest som feires i åtte dager mellom den 25. dagen i Kislev-måneden til den andre dagen i Tevet i den hebraiske kalenderen.

En ung jødisk gutt og en voksen mann setter en hanukkia, en niarmet lysytake til bruk under hannuka-feiringen, på et bord. Begge har kipa (kalott) på hodet.

Den niarmede lysestaken som brukes i hanukkafeiringen kalles en hanukkia.

©iStockphoto.com/Fevziie Ryman

Familiefeiring

Hanukka er en jødisk feiring av frihet og lys og er hovedsakelig en familiefest som feires hjemme. Festlighetene begynner på den 25. dagen i den hebraiske måneden Kislev (som vanligvis er i desember) og varer i åtte dager. Hver dag tennes et nytt lys i en niarmet lysestake, en hanukkia.

Dreydel og gaver

En spesiell bønn blir resitert mens lysene tennes, og mens lysene brenner er det en tid for sanger og spill, inkludert en lek som kalles sevivon eller dreydel som spilles med en spesiell firkantet snurrebass.

I mange land er det også blitt vanlig å gi barna gaver eller litt penger ved denne høytiden.

De åtte dagene i hanukka-feiringen er ikke helligdager i normal jødisk forstand. Det er for eksempel lov å jobbe og lage mat.