Hjem   Sol & Måne   Planeter – avstand, lysstyrke og størrelse

Planeter – avstand, lysstyrke og størrelse på himmelen

Se hvor langt planetene er fra sola eller jorda, lysstyrken og størrelsen på himmelen.

Avstand fra solaFra solaAvstand fra jordaFra jordaStørrelse på himmelenStørrelseLysstyrke
201520162017
Man 21. aug 2017
:

Finn avstand, lystyrke og størrelse på himmelen

 • Bruk de øverste knappene Avstand fra sola, Avstand fra jorda, Størrelse på himmelen eller Lysstyrke for å endre hvordan planetene vises.
 • Trykk på play-knappen nederst i diagrammet for å få tiden til å spole. Du kan også gå bakover og fremover i tid ved å dra markøren på den røde tidslinjen.
 • Hvis den røde prikken ved siden av blinker, viser diagrammet nåværende avstander i UTC-tid. Du kan alltid gå tilbake til denne instillingen ved å klikke .
 • Klikk på kalender-ikonet for å velge en annen dato. Dersom du vil legge inn klokkeslett, er det til høyre for klokke-ikonet. Klokkeslettene er i UTC. Finn tilsvarende lokaltid.

Avstand fra sola

 • Planetenes avstand fra sola varierer fordi planetene går i ulike elliptiske baner rundt sola.
 • Den øverste raden viser planetenes avstand fra sola.
 • Planetene på linjen illustrerer planetenes relative avstand fra sola og fra hverandre.

Avstand fra jorda

 • Planetenes avstand fra jordkloden varierer fordi planetene går i forskjellige elliptiske baner rundt sola.
 • I den grafiske framstillingen må du ta utgangspunkt i at du ser planetene fra jorda som er først på linjen (0 km). Sola, Merkur, Venus og Mars bytter plass etterhvert som tiden går. Avstanden mellom jorda og Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun varierer også, men de holder seg alltid i samme rekkefølge fordi de er så langt fra hverandre og fra vår planet.

Størrelse på himmelen

Viser hvor store planetene ser ut på nattehimmelen sett fra jorda. Planetens tilsynelatende størrelse på himmelen måles i buesekunder ("). Ett buesekund tilsvarer en millimeters bredde på ca. 200 meters avstand. Til sammenlikning er den tilsynelatende størrelsen på sola og månen omtrent 1800 buesekunder.

Lysstyrke

Lysstyrken til planeter og andre himmellegemer kalles størrelsesklasse eller magnitude. Jo sterkere en planet lyser, desto lavere er tallet på størrelsesklassen. Negative verdier indikerer at det er veldig lett å se den på himmelen, selv ved lysforurensning fra steder med mye kunstig belysning. Akkurat som månen, så har planeter også faser, men det viser vi ikke her. Merkur og Venus, som er nærmere sola enn jorda, har de synligste planetfasene. Men du trenger et teleskop for å se dem.

 • Linjen under hver planet viser størrelsesklassen/magnituden.
 • Øye-ikonet betyr at planeten er synlig med det blotte øye (uten utstyr) dersom det er gode forhold på den gitte datoen.
 • Dersom øye-ikonet er krysset ut, er planeten for nær Solen til at man kan se den på den gitte datoen.
 • Kikkert-ikonet betyr at du trenger et kikkert for å se planeten. Uranus er noen ganger synlig med det blotte øye, selv om den er merket med kikkert.