Hjem   Kalender   Merke- & helligdag   Norge   Samefolkets dag
Flagg for Norge

Samefolkets dag i Norge

Samefolkets dag er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Er Samefolkets dag en offentlig fridag?

Samefolkets dag er på lørdag 6. februar 2021. Det er ikke en offentlig fridag, og de fleste bedrifter i Norge følger ordinære åpningstider for denne ukedagen.

Det samiske flagget kan heises sammen med det norske på Samefolkets dag 6. februar

©iStockphoto.com/Roland Magnusson

Hva er samefolkets dag?

I 1992 valgte den 15. Nordiske Samekonferansen i Helsinki at 6. februar skulle være samefolkets dag. Datoen ble valgt fordi det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917 ble avholdt den 6. februar.

Elsa Laula Renberg ledet an

Over 100 nord- og sørsamer fra ulike land, både kvinner og menn, samlet seg den gang for å drøfte felles saker og problemstillinger. Initiativtaker til det første samiske landsmøtet var Elsa Laula Renberg (1877-1931). Hun var en samisk aktivist og politiker og tok blant annet opp samenes eiendomsrett og manglende skolegang.

Land uten grenser

Samenes bosetningområde, Sápmi, er et område uten formelle grenser. I Norge er det vanlig å ta med Nord-Norge, Trøndelags-fylkene og noen områder direkte sør for Trøndelag. Utenfor Norge regnes Kolahalvøya i Russland, Lappland i Finland og Norrland i Sverige som innenfor Sápmi.

Rundt 40.000 samer i Norge

Det er anslått at det finnes omtrent 50.000 og 80.000 samer totalt, og omtrent 40.000 av dem bor i Norge. På 1800-tallet ble samene i Norge utsatt for assimileringspolitikk og tvunget til å bli "norske" og lære norsk. Samisk ble brukt mindre og mindre i skolen, og det var ikke før i 1959 at skoleloven ble offisielt forandret og samisk kunne brukes i skolen igjen.

Etter 1945 begynte den allmenne ideen om menneskeverd å påvirke politikken overfor samene. Samenes situasjon ble utredet med det resultat at i løpet av 1960-årene ble samenes rett til å ta vare på og utvikle kulturen og språket sitt offisielt godkjent. Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980 for å utrede samenes rettigheter, og resulterte i sameloven i 1987.

Hvordan feires samefolkets dag?

Joik – samisk tradisjonell folkesang – konserter, taler og foredrag, servering av samisk mat, fakkeltog og gudstjenester på samisk er vanlig under feiringen av 6. februar.

Fargerike kofter

Gjestene er gjerne kledd i kofter, samenes tradisjonelle klesdrakt. Kofter er fargerike plagg som utstyres med ulike bånd, smykker og pynt til fest. Tradisjonelt var de laget av ullstoff eller klede, men i dag lages de også av tynnere materialer som bomull og silke.

Koftene brukes også mye til hverdags av samer over hele Nordkalotten, og mønster, form og farge varierer sterkt fra distrikt til distrikt. Kofte-tradisjonen kan minne om den skotske kilt-tradisjonen hvor mønsteret på stoffet, the tartan, forteller hvilken klan man tilhører.

Fargene i det samiske flagget gjenspeiler de vanligste samiske fargene blått og rødt, og ringen i midten uttrykker samhold, kontinuitet og et syklisk syn på tilværelsen.

Samisk nasjonalsang

Samene har også en nasjonalsang, Sámi soga lávlla — Samefolkets sang, skrevet av Isak Saba og første gang publisert i avisen Sagai Muittalægje i 1906. Den offisielle melodien er komponert av Arne Sørlie, men teksten kan også synges til en tradisjonell joikemelodi fra Varanger i Øst-Finnmark.

Samisk nasjon

Vedtaket om opprettelse av samefolkets dag er skrevet på samisk og omtaler dagen som sámi álbmotbeaivi. Oversatt til norsk betyr dette samisk/samenes nasjonaldag, ettersom sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag.

Enkelte hevder at begrepet nasjonaldag forutsetter en egen stat. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk, som også kan defineres som nasjon. Bruken av nasjonsbegrepet slik, forutsetter ikke en egen stat. Både Samerådet og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet nasjonaldag.

Når markeres Samefolkets dag andre år?

ÅrstallUkedagDatoNavnHva slags merkedag
2016lør6. febSamefolkets dagFlaggdag
2017man6. febSamefolkets dagFlaggdag
2018tir6. febSamefolkets dagFlaggdag
2019ons6. febSamefolkets dagFlaggdag
2020tor6. febSamefolkets dagFlaggdag
2021lør6. febSamefolkets dagFlaggdag
2022søn6. febSamefolkets dagFlaggdag
2023man6. febSamefolkets dagFlaggdag
2024tir6. febSamefolkets dagFlaggdag
2025tor6. febSamefolkets dagFlaggdag
2026fre6. febSamefolkets dagFlaggdag

Vi er nøye med å researche og oppdatere vår hellidagsdatabase. Likevel kan noen av datoene i tabellen være midlertidige. Dersom du finner en feil, vær vennlig å si fra.