Hjem   Kalkulator   Tidssoner

Regn ut tidsforskjell mellom ulike tidssoner

Hvor lang tid har du på deg til fristen i en annen tidssone? Regn ut hvor lang tid noe tar med start- og sluttid er i ulike tidssoner.

Start-sted

I nærheten: Sterling | Leesburg | Reston

Slutt-sted

I nærheten: Sterling | Leesburg | Reston

Start-dato

 . 
 . 

I dag

Slutt-dato

 . 
 . 

I dag

 : 
 : 

  |  Midnatt (kl 24.00)  |  Kl 12.00

 : 
 : 

  |  Midnatt (kl 24.00)  |  Kl 12.00

What Can This Calculator Be Used For?

This calculator is helpful for any time-related task that crosses time zone boundaries. For example, if a project is due next Tuesday at 12:00 UTC—how far off is the deadline in your local time? Or how long did a parcel take to reach New York from Tokyo?

The Calculator takes all Daylight Saving Time switches into account.